TẠC LÒNG TRI ÂN

 THÁNH CẢ GIUSE

 

 

Tạ ơn Thánh Cả Giuse

Cha luôn nâng đỡ chở che đoái hoài

Bao người lỡ bước lạc loài

Cuộc đời cay đắng bi ai điêu tàn

Cậy trông phó thác nài van

Kêu cầu Thánh Cả thương ban phúc lành

Nhìn con đau khổ sao đành

Lệ sầu vương vấn long lanh mắt buồn

Tình Cha dào dạt tràn tuôn

Mênh mông như thác suối nguồn chảy ra

Thương con sâu đậm thiết tha

Dù con ở tận phương xa cuối trời

Cha hiền nhân đức tuyệt vời

Từ tâm gương mẫu sáng ngời danh Cha

Muôn người khôn xiết ngợi ca

Tình Cha cao rộng bao la ngút ngàn

Những khi gặp cảnh nguy nan

Gian truân đau khổ ngập tràn tâm can

Nguyện cầu Thánh Cả miên man

Áo choàng Cha phủ xóa tàn khổ đau.

 

                    Hoài Thương

                     Mar.2006


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống