Này hỡi Bêlem, Ephrata !

Ở Giuđa  ngươi nhỏ nhất nhà

Có lạ không : kìa muôn dân nước

Phủ phục mừng, hát khúc hoan ca

 

Thưở ấy, đây chỉ là xóm vắng

Náu mình bên Thánh Điện nguy nga

Đã đến đây rồi, Vua vinh thắng

Từ ngươi, thống trị cả sơn hà

 

Ta nhớ những ngày xưa, Đức Vua

Giữa đồng cỏ mướt, thẳng tay xua

Bầy chiên hiền no say mũm mĩm

Cùng trẻ Bêlem vui giỡn đùa

 

Nay cũng tới rồi, Vua vinh hiển

Bên Người, ngươi nhảy nhót hân hoan

Mau kính dâng Người câu cung tiến

Tự cõi lòng chan ánh hào quang

 

Hãy tấu muôn tâm khúc tụng hoà

Cửa lòng khép kín, hãy mở ra

Ngươi sẽ vang lừng danh vạn đại

Này hỡi Bêlem, Ephrata !

 

 

 

                                                                                                     Thanh Phương