Vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu ?

Chúa của bạn hiện đang ở đâu ?

 

Những trí tuệ cao sáng

nhưng cũng là những người kiếm tìm chân lý

không ngừng đặt câu hỏi

cho những ai nói  mình tin Chúa

cho cả chúng ta, những người xưng mình là Kitô hữu.

 

Họ đến từ Bắc Phi, từ Viễn Đông và Trung Đông

từ Đông Âu, từ Châu Á…

Họ sống giữa chúng ta, những hiền sĩ  !

 

Có tôn giáo hay không , họ vẫn hỏi chúng ta :

Chúa của bạn hiện đang ở đâu ?

Hạnh phúc cho người nào, bằng lời nói và cuộc sống của mình,

mở Sách Thánh cho họ ,

và cùng họ lên đường

đến với Thiên Chúa mới sinh .

 

 

 

               

                                    ( Thanh Phương chuyển ngữ )