LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH

Niềm hy vọng Đấng Cứu Độ đã được thực hiện

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Ml 3:1-4;  Dt 2:14-18;  Lc 2:22-40)

          Chúng ta có những cuộc giới thiệu về Chúa Giê-su khi Người bắt đầu thi hành sứ vụ, thí dụ khi Chúa chịu phép rửa của Gio-an hoặc khi Người đến hội đường Na-da-rét.  Tuy nhiên chúng ta đã có cuộc giới thiệu về Người rất sớm trong dịp Người là một hài nhi được dâng vào Đền Thánh Giê-ru-sa-lem theo luật Mô-sê (Lv 12).  Vậy Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta điều gì về sứ mệnh của Hài Nhi Giê-su khi Người được cha mẹ đem dâng cho Thiên Chúa trong Đền Thánh?  Mượn lời tiên tri của ngôn sứ Ma-la-khi, Phụng vụ ám chỉ việc Hài Nhi được đem lên Đền Thánh giống như “Đức Chúa đi vào Thánh Điện” của Người (bài đọc 1).  Đoạn trích thư Do-thái thì giới thiệu Chúa Giê-su là Đấng mang lấy huyết nhục chúng ta, “trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín, để đền tội cho dân” (bài đọc 2).  Sau hết là bài Tin Mừng theo thánh Lu-ca thuật lại tỉ mỉ cuộc dâng hiến ấy, nhưng đặc biệt lại có sự xuất hiện của ông già Si-mê-ôn và nữ ngôn sứ An-na là những biểu tượng cho niềm mong đợi lời Thiên Chúa hứa với nhân loại từ lâu đến nay được thể hiện.

          a)  Hài Nhi Giê-su được dâng vào Đền Thánh chính là “Chúa Thượng đi vào Thánh Điện”.  Càng gần tới thời Tân Ước, những điều các ngôn sứ nói về Đấng Cứu Độ càng rõ ràng hơn.  Một trong những điều ấy đã được ngôn sứ Ma-la-khi ghi lại như chúng ta nghe đọc trong bài đọc 1 hôm nay:  “Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này:  ‘Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta.  Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người’”.  Không dám chắc chắn, nhưng chúng ta có thể hiểu Lời Chúa phán đây ám chỉ thánh Gio-an Tiền Hô và Hài Nhi Giê-su.  Như chúng ta biết, tám ngày sau khi ra đời, Hài Nhi chịu phép cắt bì và được đặt tên là Giê-su;  theo luật thanh tẩy, Mẹ Ma-ri-a phải đợi ba mươi ba ngày nữa rồi mới đem con dâng cho Thiên Chúa trong Đền Thánh.  Đoạn sách ngôn sứ Ma-la-khi giới thiệu Hài Nhi là Chúa Thượng hoặc Đức Chúa đi vào Thánh Điện.  Nhưng Chúa Thượng đi vào Thánh Điện để làm gì?  Nói khác đi, “sứ mệnh” Chúa Thượng sẽ thi hành là gì?  Ngôn sứ mô tả công việc của Chúa Thượng là thanh tẩy, tựa như lửa của thợ luyện kim hoặc thuốc tẩy của thợ giặt.  Hình ảnh này tương tự hình ảnh con chiên được hiến tế trong Thánh Điện để xóa bỏ tội lỗi dân chúng.  Hôm nay Hài Nhi Giê-su được dâng hiến trong Đền Thánh theo lề luật, nhưng mai kia Người sẽ tự hiến tế trên thập giá để xóa bỏ tội lỗi trần gian.

          b)  Ngày xưa, mỗi ngày vị thượng tế phải vào Đền Thờ dâng lễ tế hy sinh đền tội cho dân chúng.  Ngày nay, Chúa Giê-su xuống thế làm người giống như chúng ta, để thi hành sứ mệnh cao cả là làm “một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân”.  Nhưng sự khác biệt là Chúa Giê-su chỉ hiến tế thân mình trên thập giá một lần thì đã đủ để đền tội cho toàn thể nhân loại mọi thời mọi nơi cho đến ngày tận thế.  Hình ảnh Chúa Giê-su, vị Thượng Tế nhân từ và trung tín, quả thực nói lên hình ảnh Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội lỗi trẩn gian.  Người nhân từ và hiền lành như con chiên bị đem đi giết.  Người trung tín vì Người vâng lời và chấp nhận cái chết trên thập giá.  Chúa Giê-su đã hoàn tất “việc thờ phượng Thiên Chúa” khi Người hiến thân trên thập giá một lần là đủ.  Trong khi đó, các thượng tế có bổn phận làm việc “thờ phượng Thiên Chúa” bằng cách mỗi ngày họ phải vào Đền Thờ dâng lễ tế đền tội cho mình và cho dân.

          c)  Mục đích Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se đem Hài Nhi Giê-su lên Đền Thờ là để tuân thủ luật thanh tẩy và dâng hiến con đầu lòng cho Thiên Chúa.  Các ngài là những người đạo đức và rất mực tôn trọng Lề Luật.  Nhưng các ngài cũng có những tâm tình giữ kín trong lòng.  Đây là dịp các ngài cảm tạ Thiên Chúa và xin vâng theo thánh ý Người.  Tuy nhiên đây cũng là dịp Chúa Thánh Thần giới thiệu Đấng Cứu Độ cho nhân loại qua ông Si-mê-ôn và bà An-na.  Lời Chúa hứa ban Đấng Cứu Độ đến trần gian đã được tiên báo trong Tin Mừng nguyên thủy (Sáng Thế 3:15) và tiếp tục được nhiều vị ngôn sứ nói đến.  Hôm nay tại Đền Thờ, việc thể hiện lời hứa ấy đã được ông Si-mê-ôn công bố khi ông ẵm ấy Hài Nhi trong tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng:  “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.  Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân”.  Ông Si-mê-ôn đã thay mặt cho nhân loại đón nhận Đấng Cứu Độ.  Cùng phụ họa với ông để cảm tạ Thiên Chúa, lại có sự hiện diện của bà An-na nữa.  Khung cảnh này khiến chúng ta liên tưởng đến cảnh tượng trái ngược với cảnh tượng ông A-đam và bà E-va bị Thiên Chúa lên án trong vườn địa đàng!  Một đàng là xấu hổ cúi đầu lãnh nhận án phạt, một đàng là cất tiếng cảm tạ lòng Chúa thương xót.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Hiểu biết sứ mệnh của Chúa Giê-su là cứu độ chúng ta, ta hãy mau mắn tiếp đón Người.  Như “Chúa Thượng đi vào Thánh Điện”, Chúa Giê-su cũng muốn bước vào tâm hồn chúng ta là Đền Thánh của Người.  Vậy chúng ta có thể làm như ông Si-mê-ôn và bà An-na, thay vì được ẵm Chúa trên tay thì ta hãy rước Chúa vào lòng và thưa với Người:  Lạy Chúa, chính mắt được nhìn thấy ơn cứu độ!

        Lm. Đa-minh Trần đình Nhi        


Suy Niệm Lời Chúa Năm A