Chúa Nhật 29 MTN – Ngày 17 tháng 10 năm 2021

Lm. Stephen Rocker

Các bài đọc: Is 53: 10–11 • Tv 33: 4–5, 18–19, 20, 22 • Hr 4: 14–16 • Mc 10: 35–45 hoặc 10: 42–45 

bible.usccb.org/bible/readings/101721.cfm

 

Thật đáng buồn khi thấy ứng cử viên trong các cuộc bầu cử quốc gia cứ cố gắng tự nâng mình lên và hạ thấp đối thủ của mình xuống. Cuối cùng, chúng ta phải tự trách mình vì đã dung thứ cho và thậm chí còn mong mỏi một thái độ tự phóng đại của họ nữa. Chúng ta phải luôn nhận ra rằng các nhà lãnh đạo khi phục vụ cộng đồng luôn mang một trọng trách cũng như một cám dỗ đặc biệt. Cám dỗ về quyền lực, của cải, danh dự và danh giá có thể rất mạnh, vì vậy tất cả chúng ta đều phải rèn luyện bản thân để cống hiến và trân trọng việc phục vụ trong khiêm tốn.

Bằng lời nói và gương sáng, Chúa triệt hạ tính kiêu căng của chúng ta và dạy chúng ta cách phục vụ tha nhân. Người rửa chân cho các môn đệ. Người nói với họ, "Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em," và "khi anh em đã làm tất cả những gì anh em đã được truyền lệnh, hãy nói rằng" chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. "

"Tại sao người ta không nhìn nhận mọi việc tôi làm quanh đây?" hoặc "tại sao tôi phải làm công việc của người khác?" Chúng ta không nên làm cớ cho sự biếng nhác hoặc thiếu suy nghĩ của người khác, bởi vì, vì lợi ích của chính họ, họ cần phải có trách nhiệm. Nhưng thực tế là, tại nhà, tại nơi làm việc, ngoài xã hội và trong Giáo hội, không bao giờ có sự phân bổ lao động một cách công bằng. Vậy tất cả chúng ta hãy làm phần việc của mình, và đôi khi còn làm hơn thế nữa, bởi vì “Con Người không đến để được phục vụ mà là để phục vụ”. Vì đó là điều Chúa đã làm, nên chúng ta cũng phải làm như vậy.

 

JB. Đào Ngọc Điệp, chuyển ngữ

Nguồn: https://www.hprweb.com/

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm B