Chúa Nhật Thứ 7 Thường Niên

(23-2-2003)

 

ĐỌC LỜI CHÚA

          Is 43,18-19.21-22.24b-25: (25) Vì danh dự của Ta, Ta sẽ xoá bỏ các tội phản nghịch của ngươi, và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa.

          2Cr 1,18-22: (18) Xin Thiên Chúa trung thành chứng giám cho chúng tôi! Lời chúng tôi nói với anh em chẳng phải vừa là «có» vừa là «không». (19) Vì Đức Ki-tô Giê-su, Con Thiên Chúa, Đấng mà chúng tôi rao giảng cho anh em, đã không vừa là «có» vừa là «không», nhưng nơi Người chỉ toàn là «có».

 

          TIN MỪNG: Mc 2,1-12

Đức Giê-su chữa người bại liệt (// Mt 9,1-8; Lc 5,17-26)

 (1) Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, (2) dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. (3) Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. (4) Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. (5) Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: «Này con, con đã được tha tội rồi».

 (6) Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: (7) «Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?» (8) Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: «Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? (9) Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: «Con đã được tha tội rồi», hai là bảo: “Đứng dậy, vác chõng mà đi”, điều nào dễ hơn? (10) Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội…» Đức Giê-su bảo người bại liệt: (11) «Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác chõng mà về!» (12) Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: «Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!»

 

CHIA SẺ

Câu hỏi gợi ý:

1. Đức Giê-su có chứng tỏ Ngài có quyền tha tội không? Chứng tỏ bằng cách nào? Nếu chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội thì ta phải kết luận thế nào về Đức Giê-su?

2. Các kinh sư đã cố tình không nhận ra Đức Giê-su chính là Thiên Chúa khi Ngài tỏ ra có quyền năng tha tội. Có bao giờ chúng ta cũng cố tình không nhận ra Thiên Chúa hay Đức Giê-su trong tha nhân sống chung quanh ta không? hay trong những người Ngài đang dùng để hoạt động cho thế giới hay trong Giáo Hội không?

3. Nếu có ai xúc phạm đến bạn, nhưng lại có ai đó – cha mẹ, thầy dạy, v.v… – tha tội cho người ấy thay cho bạn, thì bạn nghĩ thế nào? Người ấy làm như thế có đúng không? Bạn nghĩ thế nào về việc Đức Giê-su tha tội cho người này người kia khi họ xúc phạm đến một người khác nữa không phải là Ngài?

Suy tư gợi ý:

1. Đức Giê-su có quyền tha tội

Khi nghe Đức Giê-su nói với người bị bại liệt: «Này con, con đã được tha tội rồi», lập tức các kinh sư Do Thái cảm thấy câu nói ấy có vấn đề. Họ chỉ thắc mắc thầm trong bụng: «Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?» Phải nói rằng thắc mắc như vậy là rất hợp lý, vì tội là điều phạm đến Thiên Chúa, là vi phạm luật lệ do Thiên Chúa ban hành, nên chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội mà thôi. Tôi nghĩ rằng thắc mắc như thế hoàn toàn không có gì đáng trách, mà trái lại còn đáng khen nữa. Trước thắc mắc ấy, nhiệm vụ của Đức Giê-su là phải chứng tỏ cho họ thấy câu nói của mình vừa rồi là đúng hay sai. Và Ngài đã chứng tỏ bằng một sự kiện hết sức ngoạn mục là làm cho «người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người», sau khi ra lệnh cho anh ta: «Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác chõng mà về!»

Như vậy, Ngài đã chứng tỏ cho các kinh sư có mặt ở đấy rằng Ngài có quyền tha tội bằng một phép lạ mà chỉ có thần linh mới có thể làm được. Nếu chỉ một mình Thiên Chúa có quyền tha tội, mà Ngài đã chứng tỏ bằng một sự kiện trước mắt là mình đã tha tội một cách hữu hiệu, thì kết luận hợp lý chỉ có thể là Ngài chính là Thiên Chúa, hay Thiên Chúa với Ngài là một (lập luận số 1).

 

2. Thiên Chúa có thể mặc lấy những hình dạng ta không ngờ

a)Thiên Chúa hiện thân trong tha nhân của ta

Trước sự kiện ấy, đáng lẽ các kinh sư phải nhận ra Ngài là ai, nhưng họ lại cố tình không nhận ra điều ấy. Có lẽ tâm lý của họ là không thể nào tưởng tượng được một Thiên Chúa toàn năng cao cả lại có thể mặc lấy hình dạng một con người rất bình dị, thậm chí có vẻ thuộc một giai cấp kém hơn họ, học hành hay bằng cấp không bằng họ. Đặt mình vào địa vị của họ, chắc hẳn rất nhiều người trong chúng ta – cả tôi nữa – cũng sẽ suy nghĩ và hành động như họ. Chính vì thế, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải rút ra bài học cho mình: Thiên Chúa có thể mặc lấy hình dạng mà trí tưởng tượng ta không ngờ tới được. Đặc biệt nhưng cũng thông thường nhất, Ngài mặc lấy hình dạng của những tha nhân sống chung quanh ta, bên cạnh ta, nhất là những người đang chịu đau khổ, bị khinh rẻ và áp bức bất công vì nghèo hèn mà không nói lên được…

b)Thiên Chúa hiện thân nơi những người Ngài sai đến

Một trong những lỗi thông thường nhất của chúng ta – tương tự như lỗi của các kinh sư nói trên – là chúng ta khó có thể chấp nhận những người đại diện cho Thiên Chúa ở trần gian lại là những người kém hơn mình mặt này mặt nọ, thậm chí rất nhiều mặt. Còn các nhà lãnh đạo xã hội hay tôn giáo cũng khó có thể nhận ra các ngôn sứ của Thiên Chúa trong thời đại mình khi thấy họ thuộc giai cấp kém hơn mình, hoặc nói những điều mà theo sự hiểu biết của mình thì khó mà chấp nhận được.

Thật ra, nếu các ngôn sứ mà nói đúng như mọi người vẫn nghĩ, vẫn quan niệm, thì có bao giờ họ lại bị bách hại, bạc đãi? Nhưng theo Đức Giê-su, ngôn sứ đích thực thì hầu như bao giờ cũng bị thế gian bạc đãi (x. Lc 6,23), vì họ luôn luôn đến để nâng cao trình độ tâm linh của con người lên. Điều đó buộc mọi người phải thay đổi quan niệm cũ. Điều này là nguyên nhân chính khiến các ngôn sứ bị người đồng thời bách hại vì họ hiểu lầm các ngôn sứ là phá hoại. Những người chấp vào quan niệm cũ chắc chắn sẽ bị vấp phạm và gây vấp phạm (x. Lc 20,18; Mt 11,6; 15,12; Mc 6,3). Nếu đọc kỹ Lời Chúa, chúng ta sẽ rút ra được những tiêu chuẩn đúng đắn để phân biệt và nhận ra ngôn sứ thật. Người ta nhận lầm ngôn sứ giả là ngôn sứ thật và ném đá hay kết án những ngôn sứ thật chính vì người ta đã dựa vào những tiêu chuẩn của con người. Đương nhiên không phải ai nói khác với quan niệm chung của mọi người cũng đều là ngôn sứ.

3. Đức Giê-su có thể tha cả những tội ta phạm tới tha nhân

Trở lại việc Đức Giê-su có quyền tha tội. Trên nguyên tắc, tội phạm tới ai, thì chỉ có người ấy mới có quyền tha. Thật là phi lý khi A xúc phạm hay gây thiệt hại cho B, mà C – một người khác – lại thay cho B để tha lỗi cho A. Cho dù C là cha mẹ hay chủ nhân của B, thì việc tha lỗi dùm như thế khó có thể chấp nhận được đối với những ai đòi hỏi sự hợp lý. Ta thấy tòa án ngoài đời không hề có quyền tha tội cho ai khi người ấy thật sự có tội. Nếu tòa án tuyên bố bị can trắng án là do tòa án chứng minh được người ấy vô tội. Nếu bị can có tội mà tòa án vẫn tha là tòa án đã vi phạm luật pháp. Vậy ta phải giải thích thế nào về việc Đức Giê-su tha cho ta những tội hay sự xúc phạm ta làm cho người khác chứ không phải làm cho Ngài?

Có hai điều có thể giả định: một là Ngài làm như thế là phi lý, hai là Ngài làm như thế là hữu lý. Là Ki-tô hữu, chắc chắn chúng ta không thể chấp nhận Ngài phi lý được. Ngài không thể phi lý! Vì thế, nếu ta thấy việc Ngài-tha-tội-dùm-cho-người-khác là phi lý thì chính vì ta chưa thấy được sự hợp lý của nó mà thôi. Sự hợp lý đó nằm ở chỗ nào?

Lập luận sau đây (số 2) cũng tương tự như lập luận trên (số 1). Nếu chỉ có người bị xúc phạm mới có quyền tha cho người xúc phạm mình, mà chính Đức Giê-su lại cho rằng mình có quyền tha như vậy, thì kết luận hợp lý phải là: Ngài chính là người bị xúc phạm, hay nói rõ hơn người bị xúc phạm và Ngài chỉ là một. Nói cách khác, khi ta xúc phạm đến tha nhân của ta, là ta xúc phạm đến chính Đức Giê-su: chính Ngài bị xúc phạm, thậm chí còn nhiều hơn cả người đang được coi là bị xúc phạm nữa. Thật vậy, nhiều lần trong Tin Mừng Ngài đã tự đồng hóa Ngài với tha nhân của ta, chẳng hạn: «Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm (hay không làm) như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm (hay không làm) cho chính Ta vậy» (Mt 25,40.45).

Rất có thể chúng ta cũng hành động tương tự như những kinh sư Do Thái trong bài Tin Mừng hôm nay: cố tình không nhận ra Thiên Chúa hay Đức Giê-su ở trong hình dạng của những người anh chị em đang sống chung quanh ta.

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, lời của Đức Giê-su thật là rõ ràng cho con thấy tha nhân chung quanh con chính là hình ảnh, là hiện thân của Cha, của Đức Giê-su. Nhưng than ôi, con cũng cứng lòng không kém gì các kinh sư xưa, cố tình không nhìn nhận như vậy, chỉ vì họ nhiều khi khó thương quá, hèn kém quá. Xin cho con nhận ra sai sót của con và tu sửa lại.

 

Joan Nguyễn Chính Kết.

 

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà