Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng

 

ÐỌC LỜI CHÚA

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16: (8) Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta Ít-ra-en. (9) Ngươi đi đâu, Ta cũng đã với ngươi.

Rm 16,25-27: (26) Tin Mừng tôi loan báo đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong Sách Thánh.

 

TIN MỪNG: Lc 1,26-38

Truyền tin cho Ðức Ma-ri-a

(26) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, (27) gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Ða-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

(28) Sứ thần vào nhà trinh nữ nói: Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa cùng . (29) Nghe lời ấy, rất bối rối, tự hỏi lời chào như vậy nghĩa gì. (30) Sứ thần liền nói: Thưa Ma-ri-a, xin đừng sợ, đẹp lòng Thiên Chúa. (31) này đây sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, đặt tên Giê-su. (32) Người sẽ nên cao cả, sẽ được gọi Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ða-vít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị nhà Gia-cóp đến muôn đời, triều đại của Người sẽ cùng tận. (34) Ma-ri-a thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, tôi không biết đến việc vợ chồng! (35) Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, thế, Ðấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi Con Thiên Chúa. (36) Kìa Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, cũng đang cưu mang một người con trai: ấy vẫn bị mang tiếng hiếm hoi, nay đã thai được sáu tháng. (37) đối với Thiên Chúa, không không thể làm được. (38) Bấy giờ Ma-ri-a nói: Vâng, tôi đây nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

CHIA SẺ

Câu hỏi gợi ý:

1. Ma-ri-a có gì đặc biệt mà được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Ðấng Cứu Thế và theo niềm tin Công giáo, còn là Ðấng đồng công cứu chuộc nhân loại? Dưới mắt người đời, Ma-ri-a đâu có tài năng gì đặc biệt, làm sao Ma-ri-a thành công trong công việc vĩ đại ấy?

2. Khi được Thiên Chúa chọn, ta cần có tinh thần nào để hoàn thành tốt đẹp sứ mạng mà Ngài giao cho ta? Có ai được Thiên Chúa chọn mà làm hỏng việc Ngài không? Tại sao vậy?

Suy tư gợi ý:

1. Ma-ri-a nhỏ bé yếu đuối nhưng được Chúa chọn.

Dưới nhãn quan Ki-tô giáo, chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm một mầu nhiệm vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, khởi đầu một công trình hết sức lớn lao của Thiên Chúa: cứu chuộc nhân loại, thiết lập Nước Trời. Công cuộc vĩ đại này bắt đầu một cách rất âm thầm, nhỏ bé tại một làng quê, với một thôn nữ yếu đuối chẳng mấy người biết. Ðiều này làm ta nhớ tới dụ ngôn hạt cải của Ðức Giê-su: Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng (Mc 4,31-32). Qua kinh nghiệm tâm linh của nhiều vị thánh, ta thấy Thiên Chúa thường khởi sự những việc hết sức lớn lao bằng những việc hết sức bé nhỏ, với những con người cũng hết sức nhỏ bé. Có như thế người ta mới thấy quyền năng của Ngài, mới thấy Ngài là một Thiên Chúa vĩ đại: Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh (1Cr 1,27).

Thật vậy, theo tiêu chuẩn thông thường của người đời, nghĩa là xét về tài năng, thông minh, học vấn, sức khỏe, sắc đẹp, v.v. chắc hẳn Ma-ri-a không có gì đặc biệt hơn những thiếu nữ khác cùng trang lứa với mình. Trên đời chắc chắn còn những thiếu nữ đặc biệt hơn Ma-ri-a rất nhiều. Nhưng Ma-ri-a đã được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Ðấng Cứu Thế để cộng tác với Ngài trong công trình vĩ đại này. Ngài chọn Ma-ri-a vì Ngài muốn chọn, theo sự tự do của Ngài (x. Rm 9,12.16), và cũng vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và Ngài đã thành công trong việc chọn Ma-ri-a, đang khi có những người khác được Ngài chọn đã làm hỏng việc của Ngài, hay đã làm Ngài không hài lòng, chẳng hạn trường hợp vua Sa-un (x. 1Sm 9,17; 13,13-14); tông đồ Giu-đa (Mt 26,47-50).

Vấn đề đặt ra cho chúng ta là: nhiều người được Thiên Chúa chọn cho công việc của Ngài, tại sao có những người làm nên việc, khiến Ngài thành công và hài lòng như trường hợp của Ma-ri-a, và cũng có những người làm hỏng việc, khiến Ngài thất bại (từ gượng dùng) hoặc không hài lòng? Ta có thể rút ra bài học nào cho ta khi ta được Thiên Chúa chọn làm công việc của Ngài?

2.Ma-ri-a xóa bỏ bản ngã mình trước Thiên Chúa

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để Thiên Chúa có thể thành công nơi ta, đó là ta biết xóa bỏ bản ngã mình trước Thiên Chúa, xóa bỏ ý riêng mình trước thánh ý Ngài, xóa bỏ dự định hay kế hoạch của mình trước dự định hay kế hoạch của Ngài. Ðó chính là tinh thần tự hủy mà Ðức Giê-su là gương mẫu hoàn hảo nhất, và kế đó là Ðức Ma-ri-a.

Theo tư tưởng lưu truyền trong giới Công giáo, khi được thiên sứ báo tin, Ma-ri-a đang dự định sống trọn đời đồng trinh để phụng sự Thiên Chúa. Việc đính hôn với Giu-se chỉ là để che mắt thị phi của thiên hạ, vì người đương thời quan niệm sai lầm rằng một phụ nữ sống độc thân là một hình thức bị chúc dữ. Nhưng khi biết thánh ý Thiên Chúa muốn chọn mình làm Mẹ sinh ra Ðấng Cứu Thế, thì lập tức nàng từ bỏ tất cả mọi ý muốn hay dự định riêng của mình để vâng theo ý muốn của Thiên Chúa: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.

3.Ðược Ngài chọn, hãy toàn tâm toàn ý cho việc của Ngài

Nếu Thiên Chúa chọn ta thì để ta thực hiện công việc của Ngài chứ không phải việc của ta, để ta làm theo ý Ngài chứ không phải ý ta. Nên nếu ta được chọn, ta hãy để Ngài hoàn toàn làm chủ công việc của Ngài trong đó ta chỉ một công cụ Ngài dùng thôi. Công cụ thì không hiện hữu cho mình cho công việc hay ý muốn của người sử dụng công cụ. Công cụ tốt công cụ hoàn toàn làm đúng ý người sử dụng. Vậy, ta hãy toàn tâm toàn ý cho công việc mục đích của Ngài, đừng nghĩ đến công việc hay mục đích của ta. Nếu công việc hay mục đích của Ngài thành tựu, thì công việc hay mục đích của ta cũng sẽ tự động thành tựu tốt đẹp, thể gấp trăm lần ta tự lo cho công việc hay mục đích của ta. Ðức Giê-su nói: Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho (Mt 6,33). thế, việc của ta, hãy hoàn toàn phó thác cho Ngài. Chắc chắn một Thiên Chúa quan phòng tài tình như Ngài sẽ không để việc của ta bị thất bại chỉ ta đã toàn tâm toàn ý lo cho việc của Ngài. Hãy tin tưởng chắc chắn như thế!

4.Ai tưởng mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã

Những người được chọn mà làm hỏng việc Ngài - như vua Sa-un, Giu-đa - có thể là những người ban đầu rất nhiệt thành, quên mình, hoạt động vì Thiên Chúa và tha nhân chứ không vì mình. Nhưng tới một lúc nào đó người ấy bị tha hóa, đã đặt mục đích hay công việc của mình lên trên mục đích hay công việc của Ngài, đặt ý mình lên trên ý Ngài, hoặc muốn lèo lái công việc của Ngài theo ý mình, v.v. Những người này lúc ban đầu nhờ nhiệt thành và quên mình nên đạt được danh vọng, quyền lực, tiền bạc. nhưng về sau họ đã bị chính những thứ đạt được ấy làm biến chất, tha hóa, khiến họ bị mất ơn Chúa và trở thành những kẻ phá hoại hay cản trở việc Chúa. Do đó, mọi Ki-tô hữu đang có chức vị cao, đang nắm quyền lực hay có nhiều tiền bạc trong tay cần phải lưu ý lời của thánh Phao-lô: Ai tưởng mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã (1Cr 10,12). Coi chừng kẻo mình trở thành như cây chổi cùn, sau khi đã tận tâm tận lực quét đi mọi thứ rác rưởi, thì cuối cùng mình lại trở thành một thứ rác lớn nhất, khó quét đi nhất. Vậy, tinh thần tỉnh thức, luôn luôn phản tỉnh, tự xét bản thân là điều rất cần thiết. Hãy coi chừng danh vọng, địa vị, quyền lực, tiền bạc là những yếu tố có khả năng tha hóa và làm biến chất rất mạnh! Vì thế, đời sống thanh đạm, tinh thần từ bỏ, siêu thoát vẫn luôn luôn cần thiết cho đến hết cuộc đời.

5.Người được chọn sẽ bị thử thách

Ai được Thiên Chúa chọn để làm những công việc lớn lao cho Thiên Chúa, thường gặp nhiều thử thách, đau khổ. Ðó cách Thiên Chúa vẫn đối xử với những ai Ngài đặc biệt yêu thương tuyển chọn để tinh luyện người ấy xứng đáng với ơn gọi. Hãy coi những thử thách Ðức Giê-su Ðức Ma-ri-a - những người được Thiên Chúa đặc biệt ưu đãi - phải chịu trong cuộc đời các Ngài thì rõ. Ðây kế hoạch của Ngài dành cho những người được Ngài chọn: Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi thì Người cũng làm cho nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang (Rm 8,30). Cách thức làm cho nên công chính của Ngài chính thử thách, cho trải qua đau khổ: Ðức Giê-su trải qua gian khổ trở thành vị lãnh đạo thập toàn (Dt 2,10); Họ phải được thử thách trước đã, rồi mới được thi hành chức vụ (1Tm 3,10); Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em thứ quý hơn vàng gấp bội (1Pr 1,7). lại, vinh quang của những người được Thiên Chúa yêu mến tuyển chọn cũng rất lớn lao: Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta (Rm 8,18).

Chính nhờ những đau khổ thử thách ấy nên không ai thể ganh tị được với vinh quang cùng lớn lao Thiên Chúa ban cho những ai bền đỗ với những thử thách ấy. Họ rất xứng đáng với vinh quang hạnh phúc Thiên Chúa ban cho họ. thế, khi được Thiên Chúa tuyển chọn, ta hãy sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ thử thách Thiên Chúa gửi tới. Hãy tin tưởng: Ai bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát (Mt 10,22; 24,13).

Cầu nguyện

Lạy Cha, để yêu thương và cứu rỗi nhân loại, Cha cần rất nhiều người cộng tác. Cha chọn người cộng tác theo sự tự do của Cha. Con sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Cha, nếu Cha cần đến con. Một khi được kêu gọi, con quyết sẽ toàn tâm toàn ý sống và làm tất cả mọi sự theo sự hướng dẫn của Cha, bất chấp những đau khổ thử thách mà Cha dùng để rèn luyện con. Xin cho con trung thành với quyết tâm ấy.

Joan Nguyễn Chính Kết


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà