Lời Chúa:

Khi đám đông tụ họp đông đảo, Đức Giêsu nói:

“Đèn của thân thể là con mắt của anh. Khi mắt anh sáng, thì toàn thân anh cũng sáng. Nhưng khi mắt anh xấu, thì thân anh cũng tối. Vậy hãy coi chừng kẻo ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối. Nếu toàn thân anh sáng, không có phần nào tối tăm, thì nó sẽ sáng hoàn toàn, như khi đèn toả sáng chiếu soi anh.” (Luca 11:34-36)

 

Lời Sống

Tháng Tám 2008

“Đèn của thân thể là con mắt của anh.

Khi mắt anh sáng, thì toàn thân anh cũng sáng”

(Luca 11:34)

 

Có bao nhiêu người Bạn gặp gỡ trong ngày sống - từ sáng đến tối – mà Bạn nhìn Đức Giêsu nơi họ.

Nếu con mắt Bạn đơn sơ thì người nhìn qua đó là Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là Tình thương và tình thương thì muốn kết hợp lại khi nó chinh phục.

Có biết bao nhiêu người, vì lầm lẫn, họ nhìn các tạo vật và sự vật để chiếm hữu chúng! Và cái nhìn của họ thì đầy ích kỷ, ghen tị hoặc tội lỗi. Hoặc nữa họ nhìn vào trong lòng mình để chiếm lấy mình, để chiếm hữu tâm hồn mình, và cái nhìn của họ đã tắt lụi vì nó bực bội hoặc rối loạn.

Tâm hồn, vì là hình ảnh Thiên Chúa, nên là tình thương và tình thương mà đóng kín nơi mình thì giống như ngọn lửa mà không được bồi dưỡng sẽ tàn lụi.

Hãy nhìn ra bên ngoài Bạn: đừng nhìn vào mình, đừng nhìn sự vật, đừng nhìn các tạo vật: hãy nhìn vào Thiên Chúa ở bên ngoài Bạn, để hợp nhất với Người.

Người ở tận đáy lòng mỗi tâm hồn sống động, và nếu chết đi, thì tâm hồn đó là nhà tạm của Thiên Chúa, Đấng họ chờ đợi nơi Người niềm vui cùng diễn tả của cuộc sống mình.

Vậy Bạn hãy nhìn mỗi người anh chị em mình, yêu thương họ, và yêu thương là cho đi. Nhưng món quà cho đi đòi quà tặng lại và Bạn sẽ được người ta yêu thương lại.

Như thế tình thương là yêu thương và được yêu thương: như nơi Chúa Ba ngôi.

Và Thiên Chúa nơi Bạn sẽ lại mở rộng các tâm hồn, thắp lên nơi họ Chúa Ba ngôi, Đấng có thể đang nghỉ ngơi nơi họ, nhờ ân sủng, nhưng đã tàn lụi.

Bạn không thắp lên được ánh sáng ở một nơi nào, cho dầu có giòng điện, đến khi nào hai cực điện chạm vào nhau.

Sự sống của Thiên Chúa nơi ta cũng thế: nó được chuyền đi để toả ra ngoài làm chứng cho Đức Kitô: Đấng nối Trời lại với đất, anh em lại với nhau.

Vậy Bạn hãy nhìn mỗi người anh chị em mình, hiến mình cho họ để hiến mình cho Đức Giêsu và Người sẽ hiến mình cho Bạn. Đó là luật của tình thương: “Hãy cho thì sẽ được” (Lc 6:38).

Bạn hãy để Người chiếm hữu Bạn – vì lòng mến yêu Đức Giêsu -, hãy để cho Người hấp thụ Bạn – như một Thánh Thể khác- ; Bạn hãy đặt mình phục vụ Người hoàn toàn, đó là phục vụ Thiên Chúa, và người anh em sẽ đến với Bạn và mến yêu Bạn.  Và nơi tình huynh đệ, tình thương thực hiện trọn vẹn mọi ước vọng của Thiên Chúa, đó là điều răn: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới: là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13:14).

Tình thương là ngọn Lửa đi thấu vào các tâm hồn làm cho chúng được hoà hợp hoàn toàn.

Lúc đó nơi mình Bạn sẽ không tìm lại được chính mình, không còn tìm lại được người anh em; Bạn sẽ tìm lại được Tình yêu là Thiên Chúa sống động nơi mình.

Và Tình yêu sẽ đi ra ngoài yêu thương những người anh em khác, bởi vì với con mắt đã nên đơn sơ, Người sẽ tìm lại được chính mình nơi họ và tất cả sẽ nên một.

Và chung quanh Bạn Cộng đoàn sẽ nẩy nở: như chung quanh Đức Kitô là nhóm mười hai, nhóm bẩy mươi hai, rồi hàng ngàn người ...

Chính Tin mừng khi hấp dẫn ta – vì là Ánh sáng trong tình thương - sẽ thu hút và  lôi kéo người khác.

Rồi có thể Bạn sẽ chết trên thập giá vì không hơn Thầy mình, mà sẽ chết cho người đóng đinh Bạn vào thập giá, như vậy tình thương cuối cùng sẽ chiến thắng.

Nhưng nhựa sống của Người - rải rác nơi các tâm hồn - sẽ không bao giờ chết.

Khi làm cho sung mãn, nhựa sống ấy sẽ đem lại hoa quả là niềm vui cùng an bình và Thiên đàng được mở rộng.

Và vinh quang Thiên Chúa sẽ tăng thêm.

Nhưng ở trần gian này Bạn hãy nên Tình thương trọn hảo.

 

                                                                   Chiara Lubich

 


Trở Về Mục Lục | Trở Về Trang Nhà