Lời Sống

Tháng Mười 2019

“Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta.” (2Timotheo 1, 14)

 

Tông đồ Phaolo viết cho ông Ti-mo-thêu, “người con của ngài trong đức tin”[1], người cùng thánh nhân chia sẻ hoạt động rao giảng Tin mừng và được ngài trao phó coi sóc cộng đoàn ở Ê-phê-sô.

Vì cảm thấy đã gần cái chết, thánh Phao-lô khuyến khích ông trong trách vụ hướng dẫn đòi hỏi này. Thực vậy ông Ti-mô-thêu đã nhận một “điều tốt qúy giá”, nghĩa là nội dung của đức tin Kitô, như các tông đồ đã truyền lại cho ông và có trách nhiệm truyền lại cách trung thực cho các thế hệ tiếp theo.

Đối với thánh Phaolô điều đó có nghĩa là bảo toàn và làm sáng tỏ ơn đã lãnh nhận, cùng sẵn sàng hiến mạng sống để rao truyền Tin mừng.

“Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta.”

Thánh Phaolô và Ti-mô-thêu đã lãnh nhận Thánh Thần như ánh sáng bảo đảm cho bổn phận không thể thay thế là làm mục tử và người rao giảng Tin mừng của các ngài.

Cũng thế, mỗi tín hữu Kitô đều có “sứ mạng” của mình trong cộng đoàn xã hội và tôn giáo: là xây dựng một gia đình hiệp nhất, giáo dục người trẻ, dấn thân vào chính trị và lao động, săn sóc những người yếu đuối, soi sáng văn hóa và nghệ thuật với sự khôn ngoan của cuộc sống theo Tin mừng, hiến dâng cuộc sống cho Thiên Chúa để phục vụ người anh em.

Hơn nữa, theo lời của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói với người trẻ, “[…] mỗi người nam và người nữ là một “sứ mạng”[2]. Tháng mười 2019 đã được Giáo hội Công giáo công bố là “Tháng truyền giáo đặc biệt”. Đối với chúng ta đó cũng có thể là một dịp để ý thức canh tân dấn thân làm chứng cho đức tin của ta, với cõi lòng mở ra từ tình yêu theo Tin mừng làm nảy sinh thái độ tiếp đón, gặp gỡ và đối thoại.[3]

“Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta.”

Mỗi tín hữu Kitô đều là “đền thờ” của Chúa Thánh thần, Đấng cho phép họ khám phá và gìn giữ những “của cải qúy giá” đã được trao phó cho họ, để làm nẩy nở và đem phục vụ tất cả mọi người. Kho tàng đầu tiên trong số đó là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Tín hữu Kitô chúng ta cần phải làm sống lại đức tin và bồi dưỡng đức tin bằng lời cầu nguyện, để rồi rao truyền đức tin ấy qua chứng tá đức Ái.

Một linh mục mới được thụ phong kể rằng: “Tôi được trao phó việc chăm sóc các tín hữu thuộc một giáo xứ công giáo lớn tại một đô thị ở Bra-din. Môi trường xã hội rất khó khăn và thường những người tôi gặp không theo tôn giáo nào rõ rệt, vì thế họ vừa tham dự thánh lễ vừa tham dự những nghi lễ truyền thống lâu đời khác. Tôi biết là mình có trách nhiệm truyền bá đức tin Kitô với lòng trung thành với Tin mừng., nhưng tôi cũng mong ước là tất cả mọi người đều cảm thấy họ được đón nhận trong giáo xứ. Tôi nghĩ là, để cổ võ nguồn gốc văn hóa của những người này, việc cử hành thánh lễ có thể nên náo nhiệt hơn và được làm sống động bằng những nhạc cụ đặc biệt của văn hóa họ. Đó là một thách đố đòi hỏi, nhưng làm cho mọi người vui vẻ, bởi vì thay vì điều đó chia rẽ cộng đoàn, nó lại hợp nhất chúng tôi nơi điều chúng tôi có chung: đó là đức tin vào Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng tôi niềm vui”.

 

“Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta.”

Một kho tàng vô giá khác chúng ta đã nhận được từ chính Chúa Giêsu, đó là Lời của Người, Lời Chúa.

Ơn này “[…] đòi nơi chúng ta một trách nhiệm lớn lao […]. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta lời của Người để chúng ta làm nẩy sinh hoa trái. Người muốn thấy lời đó đem lại trong cuộc sống chúng ta và trong hoạt động của ta trên thế giới sự biến đổi sâu xa mà Lời đó thực hiện. […] Vậy làm thế nào  chúng ta sống Lời sống tháng này? Bằng cách mến yêu Lời Chúa, tìm cách hiểu biết hơn và nhất là càng ngày càng đem ra thực hành cách quảng đại hơn, ngõ hầu lời đó thực sự trở nên của ăn cơ bản cho cuộc sống tinh thần của ta, nên người thầy nội tâm của ta, nên người hướng dẫn cho lương tâm ta, nên điểm quy chiếu vững vàng cho mọi chọn lựa của ta và cho tât cả mọi hoạt động của ta […]. Nơi các lương tâm có nhiều nghi ngờ và hỗn loạn, mọi sự đều hướng đến chỗ tương đối hóa và nên mờ mịt. Khi sống Lời Chúa chúng ta không chỉ có được sức mạnh chống lại nguy hiểm trầm trọng này, mà, theo diễn tả đầy ý nghĩa của Chúa Giêsu (cf. Mt 5, 15-16), chúng ta sẽ nên những đèn chiếu sáng cũng giúp cho người khác tìm đươc hướng di và tìm lại được chính lộ”.[4]

 

Letizia Magri

 

 [1] 1Tm 1, 2.

[2] Cf. FRANCESCO, Messaggio per la giornata missionaria mondiale 2018.

[3] Xem www.october2019.va

[4] C. Lubich, Parola di Vita Ottobre 1991, in eadem, Parole di Vita, a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chìara Lubich 5, Città Nuova, Roma, 2017, p.486.


LỜI SỐNG 2019