Lời Sống

Tháng Tư 2020

“Phúc thay cho người không thấy mà tin”

(Gioan 20, 29)

 

Tin mừng Gioan diễn tả những cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu sống lại của các tông đồ, của bà Maria người Mác-đa-la và của các môn đệ khác. Một trong những dịp này, tông đồ Tô-ma vắng mặt. Các môn đệ khác đã gặp gỡ Chúa kể lại cho ông kinh nghiệm tuyệt diệu này, có lẽ các ông muốn chuyền lại cho ông cùng một niềm vui. Nhưng ông To-ma không thể chấp nhận chứng từ gián tiếp này; ông muốn chính mình được nhìn thấy và động đến Chúa Giêsu.

Và đây là điều xảy ra mấy ngày sau đó: Chúa Giêsu lại đến với một nhóm môn đệ, trong số đó cũng có cả ông Tô-ma, người tuyên xưng lòng tin của ông, sự gắn bó hoàn toàn của ông với Chúa sống lại: “Lay Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Và Chúa Giêsu đáp lai ông:

“Phúc thay cho người không thấy mà tin”

Tin mừng này được viết ra sau khi các chứng nhân tận mắt về cuộc đời, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu không còn nữa. Điều không thể tránh được là sứ điệp Tin mừng được trao phó cho những thế hệ tiếp theo, những thế hệ đặt nền cho việc rao truyền Tin mừng của họ trên chứng tá của những người trước đó đã nhận được lời loan báo. Ở đây bắt đầu thời điểm của Giáo hội, của dân Chúa tiếp tục loan truyền sứ điệp  của Chúa Giêsu bằng cách truyền lai cách trung thực Lời của Chúa và sống theo đó.

Tất cả chúng ta cũng đã gặp Chúa Giêsu, gặp Tin mừng, gặp đức tin Kitô qua lời nói và chứng tá của những người khác, và chúng ta đã tin. Vì vậy chúng ta được “chúc phúc”.

“Phúc thay cho người không thấy mà tin”

Để sống Lời sống này, chúng ta nhớ lại lời mời gọi của Chị Chiara Lubich: “Chúa muốn ghi khắc nơi Bạn, và nơi tất cả những người không sống chung quanh Người, niềm xác tín là họ cũng có được cùng một thưc tại của các Tông đồ. Chúa Giêsu muốn nói với Bạn rằng Bạn không bị thiệt thòi so với những người đã nhìn thấy Người. Đúng thế, Bạn có đức tin, và đó là cách thức mới để “nhìn thấy” Chúa Giêsu. Với lòng tin bạn có thể đến gần Người, hiểu biết Người sâu xa, gặp gỡ Người trong tận đáy lòng mình. Với lòng tin Bạn có thể khám phá ra Người ở giữa hai hay nhiều người anh em hiệp nhất nhân danh Người, hoặc trong Giáo hội tiếp tục Người. […]. Những lời này của Chúa Giêsu đối với Bạn cũng là lời kêu gọi làm sống lại lòng tin của mình, đừng chờ đợi những hỗ trợ hoặc những dấu hiệu để tiến lên trong cuộc sống thiêng liêng của Bạn, đừng hồ nghi về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc sống Bạn và trong lịch sử, cho dầu Người có thể xem ra xa vời. […]. Người muốn Bạn tin vào tình thương của Người, cho dầu Bạn gặp phải những hoàn cảnh khó khăn, hoặc những tình cảnh bất khả kháng ập đến.”[1]

Anna là một người trẻ ở Úc châu, cô sinh ra bị khuyết tật nặng. Cô đã kể: “Khi lớn lên tôi tự hỏi tại sao tôi đã không chết ngay đi, vì gánh nặng của khuyết tật thật nặng nề. Cha mẹ tôi là những người sống Lời sống, luôn luôn đưa ra cùng một câu trả lời: “Con, Chúa yêu thương con vô vàn và Người có một dự án đặc biệt cho con”. Trước những giới hạn thể lý, ba má đã giúp đỡ tôi, không để tôi bị những khó khăn chặn lại, mà trái lại “là người mến yêu trước” những người khác, như Thiên Chúa đã làm với chúng ta. Tôi thấy là rất nhiều hoàn cảnh chung quanh tôi thay đổi và nhiều người bắt đầu có thái độ mở rộng hơn không chỉ đối với tôi. Tôi đã nhận được một sứ điệp riêng ba để lại sau khi qua đời, trong đó chỉ viết vỏn vẹn một câu: “Đêm của tôi không tối tăm”. Đó là kinh nghiệm hàng ngày của tôi: mỗi khi tôi chọn mến yêu và phục vụ người bên cạnh, thì không còn tối tăm nữa và tôi cảm nghiệm được tình yêu Chúa dành cho tôi”.

 

Letizia Magri

 

 

 

 

 [1] C. Lubich, Parola di vita aprile 1980.