Lời Sống

Tháng Mười 2020

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”

(Lc 14, 11)

 

Các sách Tin mừng thường cho ta thấy Chúa Giêsu dễ dàng nhận lời người ta mời đến dùng bữa: đó là những lúc gặp gỡ, những dịp để kết bạn và để củng cố những mối liên hệ xã hội.

Trong đoạn này của Tin mừng Lu-ca, Chúa Giêsu nhận xét cách đối sử của những khách mời: họ vội vã chiếm những chỗ nhất dảnh cho những nhân vật quan trọng; rõ ràng họ lo cho mình được trổi vượt trên người khác.

Nhưng Chúa Giêsu nghĩ đến một bữa tiệc khác: bữa tiệc dành cho tất cả những con cái trong nhà Chúa Cha mà không cần gán cho mình “quyền” được cao sang.

Trái lại những chỗ nhất sẽ được dành cho chính những người chọn chỗ rốt hết đề phục vụ người khác. Vì thế Chúa Giêsu tuyên bố:

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”

Khi người ta đặt mình vào trung tâm, với tính tham lam, tính kiêu ngạo của mình, những đòi hỏi của mình, những than phiền của mình, thì chúng ta rơi vào cám dỗ thờ quấy, nghĩa là tôn thờ những thần giả dối không đáng được tôn kính và tin tưởng.

Như thế lời mời gọi đầu tiên của Chúa Giêsu xem ra là lời mời gọi xuống khỏi “cái bệ” của con người mình, để không đặt tính ích kỷ của ta làm trung tâm, mà đặt chính Thiên Chúa. Chính Người có thể chiếm chỗ danh dự trong cuộc sống chúng ta!

Cần phải dành chỗ cho Người, đào sâu mối liên hê của ta với Người, học nơi Người cách sống hạ mình theo Tin mừng. Đúng vậy, cho dầu là Chúa, Ngưòi đã chọn chia sẻ thân phận con người, để loan báo cho tất cả mọi người tình yêu của Chúa Cha.

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”

Từ trường học này chúng ta cũng học biết xây dựng tình huynh đệ, nghĩa là cộng đoàn liên đới gồm những người nam người nữ, người lớn và người trẻ, người khỏe mạnh cũng như người bệnh hoạn, có khả năng xây dựng những cây cầu và phục vụ lợi ích chung.

Cũng như Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể đến gần người bên cạnh mà không sợ sệt, đến gần họ để đống hãnh trong những giây phút khó khăn cũng như vui mừng, đánh giá cao những phẩm chất của họ, chia sẻ những của cải vật chất và tinh thần, khuyến khích họ, đem lại cho họ niềm hi vọng, tha thứ. Chúng ta sẽ đạt đến tính ưu việt của đức ái và sự tự do của những con cái Thiên Chúa.

Trong một thế giới bệnh hoạn chỉ lo cho công danh, điều làm đồi bại xã hội, thì đó là đi ngược giòng, là một cuộc cách mạng hoàn toàn theo Tin mừng.

Đó là lề luật của cộng đoàn Kitô, như tông đồ Phao-lô viết: “Đừng làm chỉ vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình” (Philipê 2, 3).

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”

Như Chị Chiara Lubich đã viết: “Bạn có thấy không? Trên đời những sự việc đi theo một trật tự hoàn toàn khác biệt. Luật hiện hành là cái tôi […] Và chúng ta biết đâu là những hậu qủa đau buồn: […] bất công và lạm dụng đủ thứ. Dầu vậy, tư tưởng của Chúa Giêsu không trực tiếp nói đến tất cả những lạm dụng đó, mà nói đến nguồn gốc nơi nẩy sinh tất cả những điều đó: đó là tâm hồn con người. […] Đối với Người, cần phải biến đổi chính cõi lòng và từ đó có được một thái độ mới cần thiết để thiết lập những mối liên hệ đích thực và công bằng. Sống khiêm tốn không chỉ có nghĩa là không có tham vọng, mà là ý thức về sự hư vô của mình, cảm nhận mình nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa và như thế đặt mình nơi bàn tay Người, như một đứa bé […].

Làm sao sống tốt thái độ hạ mình này? Bằng cách, như Chúa Giêsu đã làm, thực hiện điều đó vì yêu thương những người anh chị em mình. Thiên Chúa nhận là làm cho Người điều Bạn làm cho họ. Như thế, thái độ hạ mình là phục vụ họ. […] Và việc tôn lên chắc chắc sẽ đến trong thế giới mới, trong cuộc sống sau này. Nhưng đối với người sống trong Giáo hội thì tình trạng đảo ngược này đã hiên diện rồi. Đúng vậy, người ra lệnh phải nên như người phục vụ. Như vậy tình cảnh đã thay đổi rồi. Và Giáo hội là như thế, nơi người ta sống những lời chúng ta đã tìm hiểu, thì đối với nhân loại đó đã là dấu chỉ thế giới sẽ đến”. (Lời sống tháng mười 1995).

Letizia Magri

 

 

 

 


LỜI SỐNG 2020