Lời Sống

Tháng Tám 2021

 

"Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời”

(Mat-thêu 18, 4)

 

Ai là người lớn nhất, quyền năng nhất, người thắng thế, trong xã hội, Giáo hội, chính trị, trên thị trường?

Câu hỏi này xuyên qua các mối liên hệ, hướng dẫn các chọn lựa, định đoạt các chiến lược, Đó là lý của kẻ mạnh chúng ta nhớ đến mà không để ý, có thể trong ước muốn đảm bảo cho những kết quả tích cực và hữu hiệu cho người gần gũi mình.

Ở đây Tin mừng Mát-thêu trình bày cho chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu, sau khi đón nhận lời loan báo về nước Trời, muốn biết những yêu cầu để nên những người chủ động trong dân mới của Chúa: “Ai là người lớn nhất?”.

Để trả lời, Chúa Giêsu làm một trong những cử chỉ bất ngờ của Người: Người đặt một em nhỏ vào giữa đám đông. Và cùng với cử chỉ này Người nói lên những lời rõ ràng:

"Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời”

Đối lại với tâm thức cạnh tranh và tự măn, Chúa Giêsu đưa ra thành phần yếu đuối nhất trong xă hội, thành phần không có những vai trò để khoe khoang và bảo vệ; người đó tùy thuộc hoàn toàn và tự động phó thác vào sự trợ giúp của người khác. Tuy nhiên đó không phải là chấp nhận một vai trò thụ động, là từ bỏ không còn chủ động và có trách nhiệm, mà hơn thế là thực hiện một tác động của ý chí và tự do. Thực vậy, Chúa Giêsu đòi hỏi phải nên nhỏ bé, đòi ý hướng và dấn thân thực hiện việc đảo ngược hướng đi.

"Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời”

Đây Chị Chiara đă đào sâu những đặc tính của trẻ nhỏ theo Tin mừng thế nào:

“[…] Đứa trẻ tin tưởng phó thác cho người cha và người mẹ: nó tin vào tình thương yêu của cha mẹ. […] Người tín hữu Ki-tô đích thực, cũng như đứa trẻ, tin vào tình yêu của Thiên Chúa, lăn xả vào cánh tay của Cha trên trời, đặt nơi Người niềm tin tưởng vô hạn […] Những trẻ em tùy thuộc tất cả nơi cha mẹ. […] Chúng ta cũng thế, “những trẻ em theo Tin mừng”, chúng ta tùy thuộc mọi sự nơi Chúa Cha: […] Người biết chúng ta cần gì, trước khi ta xin, và ban cho ta. Ngay cả Nước Chúa, chúng ta cũng không chinh phục được, mà đón nhận như hồng ân từ tay Chúa Cha”.

Chị Chiara còn nhấn mạnh việc đứa trẻ tin tưởng hoàn toàn nơi người cha và học nơi người cha thế nào. Cũng thế: “Đứa trẻ theo Tin mừng” đặt mọi sự nơi lòng thương xót của Thiên Chúa và, quên đi quá khứ, khởi sự mỗi ngày môt cuộc sống mới, sẵn sàng tiếp nhận những đề xướng của Chúa Thánh thần, Đấng luôn luôn sáng tạo. Đứa trẻ không tự mình học nói, nó cần có người dậy. Môn đệ của Chúa Giêsu […] học mọi sự từ Lời Chúa đến khi biết nói và sống theo Tin mừng”.

Đứa trẻ thường bắt chước ba nó. “Đứa trẻ theo Tin mừng cũng thế, […] Nó yêu mến mọi người, bởi vì Chúa Cha “cho mặt trời mọc lên cho kẻ dữ cũng như người lành, cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương”; nó mến yêu trước, bởi vì Chúa đã yêu thương chúng ta khi ta còn là kẻ tội lỗi, nó mến yêu cách nhưng không, không nhằm lợi lộc, vì Cha trên Trời làm như vậy.” (Lời sống tháng mười 2000)

"Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời”

Tại nước Colombia, anh Vi-sen-tê và gia đình đã trải qua thử thách của đại dịch gây nên, trong một chế độ cách ly rất khắt khe. Anh viết như sau: “Khi cuộc giới nghiêm khởi sự, cuộc sống hàng ngày đột ngột  thay đổi. vợ tôi và hai đứa con lớn phải chuẩn bị một số bài thi đại học, đứa con nhỏ nhất không làm quen được với cách học trên mạng. Trong nhà không ai có giờ lo cho người khác. Nhìn thấy cảnh hỗn loạn này sắp bùng nổ, tôi hiểu rằng đây là lúc đem áp dụng nghệ thuật mến yêu trong “cuộc sống mới” theo Tin mừng của chúng tôi. Tôi bắt tay sắp đặt lại trật tự trong nhà bếp, chuẩn bị đồ ăn và tổ chức bữa ăn. Tôi , không phải là người giỏi nấu ăn cũng không phải là người lau nhà sạch, nhưng tôi hiểu đây là cách giúp cho nỗi lo lắng hàng ngày diu xuống. Điều đã được khởi sự như một hành động vì mến yêu đã được tăng thêm trong nhiều tháng trời. Sau khi đã xong những cam kết của mình, những thành phần khác của gia đình cũng lo việc lau nhà, sắp đặt quần áo hay nhà cửa. Chúng tôi đã cùng nhau nhận ra rằng những lời của Tin mừng là đích thực và lòng mến yêu sáng tạo cho biết phải sắp đặt thứ tự tất cả mọi sự thế nào.”

 

Letizia Magri

 

 

 

 

 

 


LỜI SỐNG 2021