Lời Sống

Tháng Chín 2021

 

"Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."

(Mác-cô 9, 35)

Trên đường cùng với Chúa Giêsu đến Ca-phác-na-um các môn đệ bàn cãi với nhau sôi nổi. Nhưng khi Chúa Giêsu hỏi các ông bàn cãi điều gì thì các ông không dám trả lời, có lẽ vì các ông cảm thấy hơi xấu hổ: bởi vì các ông muốn xem ai trong các ông là người lớn nhất.

Chúa Giêsu đã nhiều lần nói về cái hẹn bí ẩn với đau khổ, nhưng đối với ông Phê-rô và những ông khác đó là một câu chuyện khó hiểu và khó chấp nhận. Thực thế, chỉ sau kinh nghiệm về cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu các ông mới thực sự khám phá ra Người là ai: là Con Thiên Chúa, Đấng ban sự sống vì yêu thương.

Vì vậy để giúp các ông nên các môn đệ đích thực của Người, Chúa Giêsu gọi các ông lại gần và mạc khải cho các ông về “sự cao cả nhất của Tin mừng”

"Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."

Mặc cho sự yếu đuối và sợ hãi của các môn đệ, Chúa Giêsu đặt tin tưởng nơi các ông và gọi các ông theo Người để chia sẻ sứ mạng phục vụ mọi người của mình. Ta liên tưởng đến lời khuyên của tông đồ Phao-lô cho các tín hữu Kitô ở Phi-líp-pi: “Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su.” (2, 3-5). Phục vụ, không phải như một người nô lệ, là người bị bó buộc phải làm, nhưng như một người tự do, quảng đại hiến khả năng và sức lực của mình, làm không vì lợi ích cho một nhóm người, một phe phái, mà cho tất cả những người cần đến sự giúp đỡ của mình, không trừ một ai và không có định kiến.

Đó cũng là lời mời gọi chúng ta, để có được tâm tình mở rộng hầu nhận biết và lo cho nhu cầu của người khác, tích cực xây dựng những mối liên hệ con người đích thực, đem những tài năng của mình phục vụ công ích, bằng cách bắt đầu lại mỗi ngày, mặc cho những thất bại của mình. Đó là lời mời gọi đặt mình vào chỗ rốt hết để thúc đẩy mọi người đến tương lai duy nhất có thể thực hiện: đó là tình huynh đệ đại đồng.

"Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."

Khi giải thích lời này của Chúa Giêsu, chị Chiara Lubich đã đề xuất phải làm thế nào cho Lời này trở thành cách sống cụ thể: “Bằng cách cùng với Chúa Giêsu chọn chỗ rốt hết trong vô vàn dịp hiến cho ta trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta được trao phó một trách nhiệm quan trọng sao? Đừng coi mình như “ta đây”, đừng nhường chỗ cho thói kiêu hãnh và tự cao. Hãy nhớ điều quan trọng nhất là yêu thương người bên cạnh. Hãy lợi dụng tình cảnh mới để phục vụ người bên cạnh tốt hơn, mà không quên lo cho những điều xem ra nhỏ mọn, những mối quan hệ riêng tư, những bổn phận khiêm tốn hàng ngày, việc giúp đỡ cha mẹ, sự an bình và hòa thuận trong gia đình, việc giáo dục con cái. Phải, cho dầu sự việc xảy ra thế nào đi chăng nữa, hãy nhớ đạo Ki-tô có nghĩa là mến yêu và mến yêu hơn cả những người rốt hết. Sống như vậy, cuộc sống chúng ta sẽ là việc liên tục xây dựng Nước Chúa trên trần gian và Chúa Giêsu đã hứa ban cho nỗ lực đó sức khỏe, của cải, mọi sự dư đầy … để phân chia cho người khác và như vậy trở nên những cánh tay của Chúa Quan phòng cho nhiều người” (Lời sống tháng chin 1985).

"Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."

Bảo vệ căn nhà chung là việc phục vụ cho lợ ích chung đặc biệt hiện đại, điều chúng ta có thể chia sẻ với rất nhiều người trên thế giới, và từ nhiều năm đó là đề tài nổi bật cho chứng tá chung của người Ki-tô. Đặc biệt chúng ta nhớ là, đối với càng ngày càng đông các giáo hội, cả trong năm nay, tháng chin bắt đầu với việc cử hành Ngày của Thụ tạo kéo dài cho đến ngày 4 tháng mười, cùng với Mùa của thụ tạo.

Cộng đoàn Taizè (Te-dê), trong một những dịp này, đã đề nghị lời cầu nguyện sau đây: “Lạy Thiên Chúa Tình yêu, đang khi chúng con ở trước mặt Chúa, xin hãy làm cho chúng con có khả năng đón nhận vẻ đẹp vô cùng của những gì Chúa đã dựng nên, của những gì đến từ Chúa, của lòng nhân từ vô tận của Chúa. Xin tăng thêm sự chú ý của chúng con đối với người khác và đối với toàn thể thụ tạo. Xin dạy chúng con biết khám phá ra giá trị của mọi sự và làm cho chúng con nên những người mang hòa bình vào gia đình nhân loại” (Xem https://www.taize.fr).

Letizia Magri

 

 


LỜI SỐNG 2021