Họp Caritas Cấp Giáo Hạt và Giáo Xứ

 

Trong 2 ngày : 31/10 và 01/11 vừa qua, giáo phận Đà Lạt đã tổ chức tập huấn chương trình hoạt động Caritas cho các thành viên Caritas trong toàn thể các giáo hạt, giáo xứ. Giáo xứ Lạc Lâm gồm có cha Phêrô Phạm Văn Bình và anh Đaminh Nguyễn Văn Hưởng, trưởng Huynh đoàn giáo dân Đaminh của giáo xứ, đi tham dự khóa tập huấn này. Hiệp Hội Caritas là một hiệp hội chuyên về sứ mạng từ thiện bác ái trên toàn thế giới, góp phần xây dựng cuộc sống an sinh cũng như giúp cho con người có được cuộc sống nhân bản toàn diện. Hiệp hội Caritas có mặt trên khắp các quốc gia. Caritas Việt Nam, trước đây đã được Hội đồng giám mục miền nam Việt Nam thành lập vào năm 1965, dưới sự đặc trách của Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi và linh mục G.B. Hồ Văn Vui làm giám đốc. Tuy nhiên, tháng 06/1976, Caritas Việt Nam ngưng hoạt động do thời cuộc. Ngày 19/09/2010, Uỷ Ban Bác Ái Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam được thành lập để tiếp tục tinh thần Caritas. Ngày 02/07/2008, Ban tôn giáo chính phủ Việt Nam đã chính thức chấp thuận cho Caritas Việt Nam hoạt động vì những ích lợi cho con người. Chủ tịch Caritas Việt Nam hiện nay là Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh và linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn làm Tổng thư ký. Từ ngày chính thức được hoạt động trở lại, Caritas Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình hoạt động Bác ái :

-          Cứu trợ đồng bào bị thiên tai;

-          Trợ giúp người khuyết tật;

-          Phòng chống nghiện ngập;

-          Y tế cộng đồng;

-          Giáo dục và đào tạo;

-          Truyền thông và nghiên cứu…

Thật thích hợp cho mỗi người Kitô hữu chúng ta tham dự tích cực vào những hoạt động tông đồ bác ái cách cụ thể, để thể hiện bản chất của Giáo Hội, cũng là bản chất của mỗi người Kitô hữu chúng ta, theo đúng tinh thần của Thông điệp Caritas Deus est (Thiên Chúa là Tình yêu) mà Đức Bênêđictô XVI đã chỉ rõ. Bản chất ấy gồm 3 yếu tố không tách rời nhau trong đời sống của người tín hữu : Đời sống bí tích – Hoạt động bác ái – Rao giảng Tin Mừng (số 22, 25).

Hội Đồng Giám Mục Việt Nammong ước nhiều tín hữu tham gia vào Caritas Việt Nam để thực hiện tình bác ái của Chúa Kitô cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai tham dự Hiệp hội này” (Trích bản xác nhận của HĐGMVN, ngày 25/09/2008)

 

 

Ban truyền thông giáo xứ Lạc Lâm

Auto/Stop


Caritas Đàlạt