NGÀY SÁNG TẠO PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

THÁNG 12 NĂM 2010

 

Hưởng ứng cuộc thi ngày sáng tạo phòng chống HIV/AIDS do Bộ y tế phối hợp với ngân hàng thế giới tổ chức. Văn phòng Caritas Đà Lạt gởi đề án dự thi “chương trình hành động toàn diện của giáo phận Đà Lạt trong việc đáp ứng lại đại dịch HIV/AIDS, năm 2011-2012”. Với hơn 200 bài dự thi qua vòng sơ khảo, 60 đề án được chọn vào vòng chung khảo, trong đó có đề án của Caritas Đà Lạt. Chương trình trưng bày triển lãm và trình bày đề án dự thi cho vòng chung khảo được tổ chức công khai tại Hà Nội từ ngày 30/11 đến 3/12. Kết quả đề án của Caritas Đà Lạt đạt giải sáng tạo và được đánh giá cao về ý tưởng.

 

Qua hội thi rất nhiều người đồng tình ủng hộ và nhận định hiệu quả của các chương trình phòng chống HIV/AIDS do các tổ chức tôn giáo đã và đang thực hiện.

 


 

 


Caritas Đàlạt