Caritas Đà Lạt tổng kết hoạt động 2012

Ngày 26 tháng 1 năm 2013 văn phòng BAXH – Caritas Đà Lạt tổ chức buổi tổng kết hoạt động năm và kết hợp là chuyến thăm trại tâm thần Trọng Đức và mái ấm Tín Thác.

Hoạt động tổng kết nhằm nhìn lại các hoạt động đã triển khai thực hiện trong năm 2012 vừa qua, cùng đánh giá những khó khăn thuận lợi và đề ra định hướng, kế hoạch hoạt động cho năm 2013.

Buổi tổng kết có sự tham dự của cha Giám đốc Caritas và các nhân viên, cha Tổng đại diện Giáo phận và một số các cộng tác viên, tình nguyện viên Caritas.

Sau chương trình tổng kết là thánh lễ tạ ơn, tiệc tổng kết và tất niên, sau đó cha Giám đốc Caritas Đà Lạt và các nhân viên văn phòng đã có chuyến thăm, chúc tết Trại tâm thần Trọng Đức và Mái ấm Tín Thác Bảo Lộc.

 

Đà Lạt, 1/2/2013

Nguyễn Văn Tâm

Vp Caritas Đà Lạt


Caritas Đàlạt