Caritas Đà Lạt thăm quan học tập kinh nghiệm tại Gia Lai

Caritas Đà Lạt tổ chức cho một số nông dân đi thăm quan học tập kinh nghiệm mô hình tổ chức nhóm nông dân tại Hợp tác xã Cà phê Tân Nông Nguyên thị trấn Chư Sê tỉnh Gia Lai từ ngày 15 – 17/04/2013.

Đoàn thăm quan 17 người bao gồm nhân viên Caritas Đà Lạt, các nông dân tại: Tutra, B’Đơ và Đạ Tông.

Mục đích chính của chuyến thăm lần này là thăm quan, học hỏi mô hình tổ chức nhóm nông dân: Cơ cấu tổ chức và đối tượng tham gia; các hoạt động cơ bản của nhóm; vai trò của bà con nông dân và cán bộ dự án trong những quyết định. Ngoài ra còn thăm quan, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật canh tác hiệu quả cây cà phê và cây hồ tiêu.

Đoàn đã đến thăm hai nhóm nông dân: Đồng Tâm tại xã Al Bá và nhóm Đồng Tiến tại Khu phố 4 thi trấn Chư sê. Bà con nông dân tại hai nơi có cơ hội trao đổi với nhau về cách thức thành lập nhóm nông dân cũng như lợi ích khi tham gia nhóm. Cùng nhau thăm quan các vườn cà phê và trao đổi về kỹ thuật canh tác.

Trước khi rời Chư sê đoàn đã cùng với 2 cán bộ của dự án, các thành viên trong ban quản lý hợp tác xã cùng nhau trao đổi các thuận lợi khó khăn, thách thức trong các hoạt động của các bên và cùng nhau tháo gỡ.

Chuyến thăm quan năm trong kế hoạch hỗ trợ thành lập các nhóm nông dân và nhắm đến phát triển nền nông nghiệp bền vững tại địa phương của Caritas Đà Lạt.

 

Thanh Tâm

Đà Lạt, ngày 18/04/2013

 


Caritas Đà Lạt thăm quan học tập kinh nghiệm tại Gia Lai