Tập huấn Công Tác Xã Hội và Kỹ Năng Lập Kế Hoạch

Từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 7 năm 2013, Caritas Đà Lạt tổ chức khoá tập huấn Công tác xã hội và Kỹ năng lập kế hoạch dành cho thành viên ban bác ái xã hội các Giáo xứ trong Giáo phận Đà Lạt.

Khóa tập huấn được tổ chức tại 3 điểm, mỗi điểm 2 ngày, cho 5 Giáo hạt trong Giáo phận với tổng số tham dự viên khoảng 90 người.

Khóa tập huấn mang đến cho người tham dự những kiến thức cơ bản về công tác xã hội, sự khác biệt giữa công tác xã hội chuyên nghiệp và công tác từ thiện, nguyên tắc hành động của nhân viên xã hội, hội viên Caritas với công tác xã hội. Bên cạnh đó các hội viên cũng được thực hành về kỹ năng lập kế hoạch và áp dụng thực hành lập kế hoạch công tác bác ái xã hội mỗi Giáo xứ nơi tham dự viên đang công tác.

Dịp này các tham dự viên cũng có cơ hội được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bác ái xã hội của mỗi Giáo xứ.

Đây là khóa tập huấn nằm trong mục tiêu mà Caritas Đà Lạt hướng đến nhằm nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động cho các Cartias Giáo xứ trong toàn Giáo phận.

Trong thời gian tới Caritas Đà Lạt có kế hoạch xây dựng một chương trình đào tạo dài hạn với nhiều nội dung thực tế nhằm trang bị cho thành viên Caritas Giáo xứ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm việc chuyên nghiệp.

Vp BAXH – Caritas Đà Lạt

Previous
Next

                                   
Caritas Đàlạt