Tham quan hình phát triển tự dân

Phái đoàn gồm một số nhân viên văn phòng Caritas Đà Lạt nông dân tham quan học tập kinh nghiệm tiến trình phát triển tự dân - “People led development” tại Ấn Độ.

Trong 2 tuần, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 năm 2013, được sự hỗ trợ tổ chức của Jana Vikas - Kandhamal MPSSS - Bopal, đoàn đã đến thăm một số bộ tộc vùng sâu vùng xa nằm trong các vùng núi thuộc bang Odisha đồng bằng bang Madhya Pradesh. Ấn tượng để lại với phái đoàn Việt nam đời sống sinh hoạt của các bộ tộc, sự đa dạng của hệ sinh thái rừng, sự đa dạng các loại cây lương thực thực phẩm, gìn giữ văn hóa truyền thống, bảo tồn các hạt giống truyền thống, tổ chức các nhóm tự giúp trong làng.

Mục đích của chuyến đi nhằm trao đổi học tập tiến trình phát triển tự dân, giúp thành viên đoàn kiến thức một sự trải nghiệm thực tế về phương pháp tiếp cận này.

Hai ngày hội thảo biến đổi khí hậu tại Bhubaneswar đã mở ra cho các thành viên trong đoàn nhiều suy mới mẻ về tình trạng biến đổi khí hậu, nghe rất xa lạ nhưng đã đang hàng ngày tác động trực tiếp đến sinh hoạt thói quen trồng cấy của người dân. Hội thảo cũng mở rộng suy nghĩ của mọi người trong việc cổ làm giàu thêm nguồn giống địa phương, bảo vệ nguồn rừng sử dụng phân bón hữu compost một trong những hoạt động giúp người dân thể góp phần làm giảm thiểu thích ứng với biến đổi khí hậu trong cấp độ vi .

Những ngày đào sâu

Tiến trình “People led development” không phải một phương pháp, nhưng lại một triết sống. Qua đó người dân người sáng kiến trong việc phát triển của chính làng mình. Người dân được xúc tác để dẫn dắt quá trình phân tích để hiểu đời sống văn hóa hội của làng, từ đó tự họ thể lập ra kế hoạch đưa ra các hành động cho cộng đồng về các vấn đề liên quan đến sinh kế; gìn giữ văn hóa truyền thống, sưu tập giữ lại các hạt giống truyền thống; bảo vệ rừng, bảo tồn gìn giữ đa dạng sinh học, ghi chép lại các truyền thống để lưu truyền cho con cháu, người dân dẫn đầu trong việc nghiên cứu, người dân thầy... Vai trò của các tổ chức chỉ tác nhân.

Chuyến thăm lần này nằm trong chương trình nhằm nâng cao năng lực giúp người dân tự phát triển của Caritas Đà Lạt. Trước đó, trong năm 2012 Caritas Đà Lạt cũng đã tổ chức chuyến thăm học tập kinh nghiệm tại Thái Lan, gần đây trong năm 2013 các chuyến thăm đến Gia Lai Campuchia.

Vp. Caritas Đà Lạt

Previous
Next

                                   
Caritas Đàlạt