Caritas Đà Lạt tổ chức tập huấn Kỹ Năng và Phương Pháp Thúc Đẩy

Mục đích của khóa học nhằm giúp cho các tham dự viên hiểu được lợi ích của việc huy động sự tham gia. Ngoài ra khóa tập huấn cũng giúp hiểu rõ vai trò của một người thúc đẩy chỉ là người dẫn dắt quá trình, tạo môi trường cởi mở để mọi thành viên đều được bày tỏ quan điểm, được phát huy sáng tạo, tham gia một cách tối đa trong cuộc họp và trong quá trình ra quyết định.

Khóa học được tổ chức từ ngày 14–16/05/2014 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Đà Lạt, do giảng viên chính là Cô Bùi Thị Kim Giám đốc Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Vì Phụ Nữ Và Trẻ Em (DWC). Mười bẩy thành viên là nhân viên Caritas Đà Lạt, Nhóm Liên Kết và Caritas Việt Nam đã tham gia khóa học này.

Phát biểu trong ngày khai mạc Cha Giám đốc Caritas Đà Lạt Gioan Bosco Hoàng Văn Chính nhấn mạnh tới thái độ, vị thế của một thúc đẩy viên khi làm việc với cộng đồng. Ngoài ra Cha cũng gửi lời cám ơn tới giảng viên, tham dự viên tới từ Nhóm Liên Kết, Caritas Việt Nam.

Bằng những học cụ đơn giản như bút sáp, giấy khổ lớn A0, thẻ màu, bảng ghim….. tham dự viên lần lượt được thực hành các kỹ năng như kỹ năng trực quan, đặt câu hỏi, đưa phản hồi.... “Đối với tôi ngày cuối là ngày thú vị nhất, tôi áp dụng được phương pháp và kỹ năng để thực tập tình huống họp với bà con nông dân về kế hoạch nuôi gà thả vườn, qua tình huống này tôi nhận ra được rất nhiều điều trong việc huy động sự tham gia” một tham dự viên chia sẻ.

Ngoài các kỹ năng tham dự viên còn được thực tập các phương pháp thúc đẩy như: phương pháp động não, phương pháp hội ý tại chỗ, chấn vấn chuyên gia….thông qua các bài tập tình huống mà tự các tham dự viên đưa ra.

Được biết khóa tập huấn này nằm trong Chương trình phát triển tự dân (People-led Development) đang được Caritas Đà Lạt triển khai trong các hoạt động tại giáo phận.

Jos. Thanh Tâm

 

Previous
Next

                                   
Caritas Đàlạt