Caritas Đà Lạt tổ chức khóa học hướng dẫn: Lãnh Đạo như Giêsu

Hôm qua, ngày 06/9/2015, khóa học về Lãnh đạo như Giêsu (Lead Like Jesus, viết tắt LLJ) do Caritas Đà Lạt tổ chức đã kết thúc. Chương trình học bắt đầu từ tháng 6 và kéo dài trong hơn 3 tháng với 3 ngày học, mỗi ngày học cách nhau một tháng, đó là thời gian để cho các tham dự viên sống, cảm nghiệm và biến đổi theo mẫu gương lãnh đạo Giêsu. Lớp học với hơn 20 tham dự viên là các tổ trưởng tổ phó các nhóm tiết kiệm tín dụng tại giáo xứ Đinh Trang Hòa, giáo hạt Di Linh.

LLJ là chương trình học mới và được Caritas Đà Lạt đưa vào trong chương trình huấn luyện quản lý lãnh đạo nhóm cho các nhóm tiết kiệm tín dụng trong Giáo phận. LLJ xác tín rằng Giêsu chính là mẫu gương về lãnh đạo mọi thời đại cho mọi người noi theo. Nền tảng Lời Chúa chính là "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mt 20:25-28). Mục tiêu của LLJ là: Để nhận thức sâu sắc rằng Chúa Giêsu là một gương mẫu sống động về lãnh đạo trong thế kỷ 21; Để thấu hiểu những cuộc chiến thường ngày và những chiến lược của những nhà lãnh đạo cố gắng sống đức tin của mình ở nhà, công sở, nhà thờ và cộng đoàn; Để xác định định hướng của lộ trình khám phá hay gọt giũa quan điểm lãnh đạo của bạn; Để tham dự một cách đầy ý nghĩa với 5 phương thế mà Chúa Giêsu đã tập trung vào mục đích sự lãnh đạo của Ngài thông hiệp với Thiên Chúa Cha; Để kiến múc những cảm giác được một cộng đoàn đức tin hỗ trợ; Để tái cam kết lãnh đạo tốt hơn – với Giêsu là gương mẫu và Chúa Thánh Thần là người thầy của bạn; Để đánh giá động cơ và hành vi lãnh đạo hiện tại của bạn và phát triển một phương cách để kết hiệp hàng ngày theo ý muốn của Chúa Giêsu.

Khóa học đặt ra câu hỏi cho mỗi người “Tôi có phải là một nhà lãnh đạo không?”. Và với LLJ thì lãnh đạo là một quá trình của sự ảnh hưởng. Bất cứ khi nào bạn mưu cầu ảnh hưởng suy nghĩ, hành vi hay sự phát triển của những người khác, thì bạn đang đảm nhận vai trò lãnh đạo. Cùng với đó là nhiều câu hỏi khác nữa như “Tôi lãnh đạo theo gương Giêsu như thế nào?” mà trong suốt quá trình khóa học các tham dự viên đã được học, tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm và cảm nghiệm sự lãnh đạo phục vụ tha nhân mà Chúa Giêsu đã sống và dạy các môn đệ của Người, điều đó hoàn toàn đối lập với sự lãnh đạo phục vụ bản thân mà ngày nay chúng ta thường thấy nơi các nhà lãnh đạo.

LLJ chính là cuộc hành trình của sự biến đổi, và học biết để biến đổi bốn phạm trù lãnh đạo trong mỗi con người đó là Con Tim, Tư Duy, Hành Động và Thói Quen. Biến đổi con người từng ngày, từng giờ trong suốt hành trình cuộc đời mỗi người để trở nên giống Chúa Giêsu hơn.

Khóa học đã giúp mọi người xích lại gần nhau hơn trong những chia sẻ đơn sơ và chân thành về cuộc sống và cảm nghiệm sống Lời Chúa của mỗi người. Cuối khóa học các học viên đã dự định hướng đến tìm hiểu học hỏi về Kinh Thánh 100 tuần để hiểu biết về Kinh Thánh, đào sâu học hỏi mẫu gương lãnh đạo của Chúa Giêsu và đặc biệt giúp nhau duy trì tương quan hỗ trợ, đồng hành cùng nhau trong hành trình biến đổi đầy thách thức của mỗi người, khi mà nhiều giá trị của xã hội ngày nay đang đi ngược lại lời Chúa. Trong thời gian tới Caritas sẽ tiếp tục tổ chức những khóa học hỏi về LLJ để có thể loan truyền mẫu gương sống động về lãnh đạo – Chúa Giêsu đến nhiều người được đón nhận và sống theo.

 

Nguyễn Văn Tâm

 

Previous
Next

                                   
Caritas Đàlạt