KHÓA GẶP GỠ - LÃNH ĐẠO NHƯ GIÊSU

Giữa anh em thì không được như vậy (Mt 20,26).

Đó chính trọng tâm kim chỉ nam của khóa Gặp Gỡ - Lãnh Đạo Như Giêsu (Lead Like Jesus – LLJ) được tổ chức tại nhà thờ Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt vào ngày 2/4/2016 vừa qua.

Nằm trong mục tiêu chiến lược là kiện toàn mạng lưới và nâng cao năng lực cho Caritas giáo xứ, Caritas Đà Lạt đã phối hợp với Nhóm Lửa Yêu Thương là đại diện của tổ chức Lãnh đạo như Giêsu tại Việt Nam tổ chức khóa Gặp Gỡ này. Khóa học gồm 40 học viên đến từ các giáo xứ thuộc giáo hạt Bảo Lộc Mađaguôi. Khóa học gồm 3 ngày, ngày 2/4 vừa qua ngày học đầu tiên, 2 ngày tiếp theo sẽ được tổ chức trong tháng 5/2016.

Như tên của khóa học là Gặp Gỡ, khóa học Lãnh Đạo Như Giêsu giúp cho các tham dự viên, hướng dẫn viên được gặp nhau, được gặp Chúa và được gặp chính bản thân mỗi người. Qua đó nhằm biến đổi bản thân theo mẫu gương lãnh đạo của Chúa Giêsu nhằm thể lãnh đạo bản thân, lãnh đạo một người, lãnh đạo một nhóm hay cộng đoàn.

Cùng trong khoảng thời gian này, vào ngày 3/4, khóa Gặp Gỡ cũng được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ Đà Lạt bởi sự cộng tác của Caritas Đà Lạt với Ban giới trẻ giáo hạt Đà Lạt Nhóm Lửa Yêu Thương. Khóa học gồm 20 tham dự viên là các bạn trẻ và Ban điều hành giới trẻ Giáo hạt.

Văn Tâm

 

Previous
Next

                                   
Caritas Đàlạt