TẬP HUẤN CÁCH TIẾP CẬN DỰA TRÊN QUYỀN TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Trong hai ngày 24 và 25/4 Caritas Đà Lạt đã tổ chức khóa tập huấn cách tiếp cận dựa trên quyền trong phát triển cộng đồng cho nhân viên Caritas và người dân tại Trung tâm mục vụ Đà Lạt.

Khóa tập huấn mang đến cho hơn 30 tham dự viên những kiến thức cơ bản về cách tiếp cận trong phát triển cộng đồng dựa trên quyền và vận dụng vào tiến trình lập kế hoạch phát triển cho cộng đồng. Giảng viên chính là cô Bùi Thị Kim – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em (DWC).

Đây là hoạt động nằm trong chương trình phát triển cộng đồng nhằm giúp cho nhân viên Caritas và người dân tại các điểm dự án nâng cao năng lực trong việc xây dựng kế hoạch, thiết kế chương trình hành động phát triển, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm cá nhân và nhóm cùng hiệp lực xây dựng thôn bản, cộng đồng xã hội và đất nước.

 

Caritas Đà Lạt


Caritas Đàlạt