Luân thư số 1

 

Kính gửi:      Các Linh mục

                                      Các Tu sĩ Nam,  Nữ

                                      Cùng toàn thể Anh Chị Em Giáo hữu

                                      Giáo Phận Đà Lạt.

 

          Từ ngày nhận chức và lãnh trách nhiệm lãnh đạo Giáo phận Đà Lạt, hôm nay tôi gởi tới các Cha, các Tu sĩ Nam, Nữ và toàn thể Anh Chị Em Giáo hữu bức Luân Thư đầu tiên, để cùng mỗi người suy niệm về Mầu Nhiệm Tình yêu Thiên Chúa và tìm ra những cách sống đẹp lòng Ngài trong hoàn cảnh hiện tại.

          Trước tiên, chúng ta xác tín với Thánh Phaolô rằng :” Mọi sự đều qui hợp làm lợi cho những kẻ yêu mến Thiên Chúa” ( Ro. 8,28 ). Thiên Chúa là Cha tốt lành và đầy lòng yêu thương đối với tất cả mọi người mà Ngài kêu gọi để trở nên con cái Ngài. Ngài đã gửi Chúa Giêsu Kitô Con yêu dấu của Ngài, xuống thế làm Người Anh Cả chúng ta, để giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ, tội lỗi nhờ Mầu Nhiệm Vượt Qua, và làm vị Thủ Lãnh hướng dẫn Cộng Đồng dân Chúa hành hương về nhà Cha. Chúa Cha và Chúa Kitô luôn gửi Thánh Thần vào lòng các tín hữu chân thành, khiêm tốn cầu nguyện, để Chúa Thánh Thần soi sáng cho mỗi người nhận biết Thánh ý Chúa Cha, ban nghị lực cho chúng ta trung thành bước theo Chúa Kitô, và chỉ vẽ cho chúng ta cách sống và hành động xứng hợp.

          Đường lối của Thiên Chúa thì nhiệm mầu, lắm lúc khác với đường lối của chúng ta và không hẳn phú hợp với sự suy tính và chờ đợi của lý trí. Nhưng Đức Tin cho chúng ta biết rằng : Thiên Chúa là Chủ của Vũ trụ và Ngài hướng dẫn lịch sử loài người. Ngài cũng ban cho chúng ta sự tự do và khả năng nhận trách nhiệm đối với đời sống cá nhân và đối với lịch sử Thế giới. Lịch sử cứu độ chính là sự gặp gỡ giữa tác động hướng dẫn của Thiên Chúa và hành động hợp tác giữa những con người biết sử dụng sự tự do và khả năng trách nhiệm ấy. Thiên Chúa đóng vai chủ động kêu gọi, và con người đáp lại bằng niềm tin và bằng sự dấn thân hành động. Chương trình cứu độ của Ngài lớn lao, bao quát và mang những tầm thước rộng, dài, cao, sâu, mà lý trí hạn hẹp của chúng ta khó hiểu hết, khó hiểu đúng và khó hiểu ngay được. Bởi thế chúng ta phải dùng con mắt Đức Tin để xem xét, đem lòng khiêm tốn cầu nguyện xin ơn soi sáng  để hiểu biết các dấu chỉ của thời đại, và xin ơn khôn ngoan để hành động cho đúng Thánh ý tốt lành của Ngài.

          Do ý định của Thiên Chúa, tôi đã được đặt làm Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Trách nhiệm chủ chăn thôi thúc tôi nói lên với các Cha, các Tu sĩ Nam, Nữ và toàn thể Anh Chị Em Giáo hữu vài điều mà tôi xét là cần thiết và thích hợp cho giai đoạn hiện tại.

 

          I – SỨ MẠNG CỦA CÁC KITÔ HỮU.

         

          Dip lễ Phục Sinh vừa qua, chúng ta đã lặp lại lời tuyên hứa cùa Bí Tích Rửa Tội. Do Bí Tích ấy, mỗi tín hữu đà trở thành chi thể của Thân Mình Chúa Kitô, là Giáo Hội, và hoàn toàn gắn liền với sứ mạng của Ngài : đó là hiện diện với loàn người để phục vụ họ. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần suy niệm Giáo lý của Công Đồng Vaticano II về mầu nhiệm  Giáo Hội : Giáo Hội chính là sự hiện diện của Chúa Kitô giữa anh em đồng loại. Giáo Hội là “Bí Tích hoặc dấu chỉ khí cụ” cứu rỗi ( GH I ). Giáo Hội là cộng đồng các môn đệ Chúa Kitô sống giữa xã hội loài người như men trong bột ( Mt. 13,33) như muối của dất ( Mt. 5,13 ). Sự hiện diện của chúng ta quả là cần thiết, và điều làm cho chúng ta vững dạ là chính Chúa Kitô đã hứa hiện diện với chúng ta luôn mãi ( Mt. 28,20 ).

II – SỐNG ĐẠO.

          Để chu toàn sứ mạng cao cả ấy đối với anh em đồng loại, chúng ta phải giữ vững các điều cốt yếu của Đạo Thánh và luôn luôn trung thành với Chúa và Giáo Hội.

          Đời sống Kitô hữu được xây trên ba nhân đức căn bản : Tin, Cậy, Mến, và biểu lộ ra trước tiên trong việc cầu nguyện. Chúa Kitô đã dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào : cầu nguyện với Chúa Cha, nhân danh Chúa Con, dưới sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần; Cầu nguyện đơn sơ, nhưng chân thành và khiêm tốn; cầu nguyện trong âm thầm, trong đáy lòng. Các buổi cầu nguyện chúng ta thường làm, nhằm biểu lộ Đức Tin cộng đoàn của Giáo Hội. Dầu khi có hay không các buổi cầu nguyện chung ấy, điều cốt yếu vẫn luôn luôn là tâm tình cầu nguyện bên trong.

          Mẹ Maria là gương mẫu cầu nguyện như thế : Mẹ ghi nhớ và suy niệm Lời Chúa trong lòng. Mẹ lắng nghe, Mẹ tìm hiểu, Mẹ ưng thuận Thánh ý Thiên Chúa. Mẹ hiến dâng mình để cho Thiên Chúa thực hiện chương trình Cứu độ. Với tâm tình hiến dâng và vâng phục ấy, lời cầu nguyện của Mẹ phát xuất từ một niềm tin sâu xa, mạnh mẽ, và luôn luôn tràn đầy niềm vui thiêng liêng và lòng biết ơn cảm tạ đối với Thiên Chúa. Qua kinh Truyền Tin, và chuỗi Mân Côi, mà chúng ta nên đọc hằng ngày, chúng ta vừa cầu nguyện với Mẹ, vừa chiêm ngưỡng gương Mẹ để cố gắng bắt chước.

          Để cho đời sống cầu nguyện thêm phong phú và để tìm ánh sáng soi dẫn hành động, chúng ta hãy đọc và suy niệm Thánh Kinh là quyển sách chứa đựng Lới Chúa, tường thuật các kì công của Chúa, loan báo Tin mừng Cứu độ và ghi chép những bài ca ngợi Tình yêu vô biên của Ngài. Mỗi người, mỗi gia đình hãy tập thói quen đọc Lời Chúa, thấm nhuần Lời Chúa và sống theo Lới Chúa.

          Chúng ta có thể cảm nghệm sự hiện diện của Chúa qua việc cầu nguyện đơn sơ, không câu nệ hình thức; qua việc đọc và suy niệm Thánh Kinh, Cựu Ước, Tân Ước, nhất là bốn Phúc Aâm Thư. Nhưng chúng ta cũng có một phương tiện khác nữa để cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài một cách cụ thể và đón nhận Aân sủng của Ngài một cách dồi dào : đó là các phép Bí Tích, nhất là Bí Tích Giải tội và Bí Tích Thánh Thể. Anh Chị Em giáo hữu, khi có thể được, hãy dọn mình lãnh nhận các Bí Tích mà các Linh mục có phận sự phân phát.

 

          III – GIỮA ĐỜI.

 

          Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người và trở nên giống như chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Ngài đã sống và hoạt động giữa thế gian để cứu độ thế gian. Ngài cũng muốn rằng, các môn đệ của Ngài làm chứng cho Ngài giữa thế gian và dùng đời sống thánh thiện để thánh hoá và thánh hiến thế gian.

          Nền tảng đời sống thánh thiện giữa thế gian là đức Bác Aùi. Giới răn thứ nhất : “ Mến Chúa “ phải được nối dài và bổ túc bởi giới răn thứ hai : “ Yêu Người ” . Chúng ta biết : tất cả mọi người là anh em chúng ta và đều được gọi làm con Thiên Chúa. Chúa kitô đã dạy chúng ta yêu thương hết thảy, yêu thương cả những người ghét bỏ chúng ta. Hơn nữa, Ngài còn trao cho chúng ta sứ mạng tiếp nối cuộc đời Bác ái của Ngài đối với mọi người. Ngài đã chọn sống như một người phục vụ đến nỗi hi sinh mạng sống cho đồng loại. Vậy chúng ta hãy theo gương Ngài, ân cần tiếp đón và khiêm tốn phục vụ mọi người. Chúng ta hãy tích cực nắm lấy mọi cơ hội và đem hết khả năng để làm ích cho kẻ khác ; và đức Bác ái buộc chúng ta tránh mọi thái độ, hành vi, lời nói có thể làm cho bất cứ người nào khổ tâm và khổ sở.

           Việc thánh hoá thế gian cũng bao gồm sự đóng góp của chúng ta và các nỗ lực của mọi người thiện tâm đang tìm cách làm cho đời sống của nhân loại xứng đáng hơn với phẩm giá con người, vì đó là ý Chúa. Sự công bằng, sự bình đẳng, sự phát triển và hoà bình xã hội cũng như tình người và lòng nhân đạo là những giá trị mà chúng ta phải ra sức xây dựng và bảo tồn. Là con cái Thiên Chúa, là anh em của Chúa Kitô, Đấng đã giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi, nhờ Mầu Nhiệm Thánh Giá và Phục sinh của Ngài, chúng ta hãy vui mừng và chiếu toả niềm lạc quan Kitô giáo chung quanh chúng ta. Kitô giáo có một cái nhìn lạc quan và tích cực về con người, về cuộc đời và thế giới. Đức Tin dạy cho chúng ta biết rằng : Thiên Chúa đã tạo dựng loài người và thế giới trong tình thương và cho tình thương. Cũng vì tình yêu, Ngài đã gửi Chúa Kitô để cứu chuộc mọi người, và Ngài hằng gửi Chúa Thánh Thần để thánh hoá các tâm hồn, hướng dẫn Giáo Hội và canh tân bộ mặt trái đất. Với ân sủng siêu nhiên trợ lực và với các nghị lực tự nhiên do Thiên Chúa ban cho bản tính chúng ta, chúng ta đang tiến về “ một Trời Mới và một Đất Mới “, nơi chúng ta sẽ được hưởng một tình huynh đệ và một hạnh phúc trường cửu, vì có Tình Yêu Thiên Chúa ngự trị cách viên mãn.

          Như tôi đã nhắn nhủ anh chị em trong bài giảng ngày lễ Phục Sinh, tại nhà thờ Chính Toà : Mầu Nhiệm Chúa Kitô sống lại kêu mời chúng ta bắt chước các Thánh Tông đồ ngày xưa nhận lấy sứ mạng cứu thế, bằng cách canh tân bản thân, canh tân thế giới và hòa giải mình với Thiên Chúa và với tha nhân trong sức mạnh Chúa Thánh Thần, như Giáo Hội đã đề ra trong Năm Thánh này. Nhìn trong ánh sáng Đức Tin, mọi biến cố xảy ra trong đời đều có thể xây dựng cho cuộc sống Kitô- hữu. Cộng đồng Vaticanô II, qua hiến chế về mục vụ Giáo Hội trong Thế Giới ngày Nay, dã trình bày cho chúng ta một cái nhìn lạc quan và tích cực về thế giới và chỉ dẫn cho ta những nguyên tắc khôn ngoan để hành động trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống Kitô- hữu giữa đời. Chúng ta hãy học tập văn kiện “ VUI MỪNG và HI VỌNG “ của công đồng và tìm cách áp dụng.

          Đời sống đòi nhiều hi sinh. Nếu được chấp nhận trong Đức Tin, các hi sinh ấy sẽ mang mầm mống Phục Sinh cho chúng ta và cho kẻ khác. Đó là cốt yếu của Tin Mừng Đức Giêsu Kitô đã mang tới cho chúng ta và cho tất cả mọi người.

          Nguyện xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa ban bình an cho mội người, mỗi gia đình và toàn thể Giáo Phận và quê hương thân yêu của chúng ta.

 

                                      Đà Lạt, ngày 1 tháng 4 năm 1975.

                                      Bartôlômêô NGUYỄN SƠN LÂM.