46 Thiếu Nhi Gx Thánh Mẫu, Đalạt Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức,

Và 30 Em Rước Lễ Lần Đầu

Lúc 6 giờ sáng Chúa nhật 29.6, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Đà Lạt chủ sự thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 46 thiếu nhi giáo xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt).

Cùng đồng tế có cha Phêrô Tổng Đại diện giáo phận Hưng Hóa, cha Giuse Tổng Quản lý giáo phận Đà Lạt.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha An tôn nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của hai thánh Phêrô và Phaolô đối với Hội thánh. Thánh Phêrô, là người đầu tiên đón nhận đức tin, tuyên xưng  đức tin và Thánh Phaolô là người làm cho đức tin tỏa sáng. Đức cha Antôn mời gọi cộng đoàn hiện diện  cầu nguyện cho Đức Tổng giám mục Hà Nội- Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (nguyên Giám mục Đà Lạt) và Đức Tổng Giám mục Sài Gòn- Phaolô Bùi Văn Đọc (nguyên Tổng Đại diện giáo phận Đà Lạt), đặc biệt hôm nay tại Rôma, Đức tân Tổng giám mục Sài Gòn nhận dây Pallium từ Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Trong bài giảng Đức cha Antôn mong ước trong số các em lãnh nhận Bí tích hôm nay sẽ có một số em dám dấn thân đi tu làm linh mục, tu sĩ…tiếp bước các Đức cha, các cha, các tu sĩ của giáo phận, của giáo xứ . Ngài tiếp tục nhắc đến 2 vị thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, mỗi người một tính cách và trình độ cũng khác biệt nhau nhưng cả hai đều là chứng nhân của Đức tin, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để loan truyền tình yêu thương của Chúa cho mọi người.

Sau bài giảng Đức cha An tôn ban Bí tích thêm sức cho 46 em thuộc 2 lớp căn bản 3 và Kinh thánh 1. Trong thánh lễ có 30 em lớp cấp 2 được lãnh nhận Bí tích mình máu thánh Chúa lần đầu. Chiều trước đó các em xưng tội lần đầu.

Để chuẩn bị cho các em lãnh nhân Bí tích hôm nay, các Giảng viên giáo lý, quý Dì công đoàn Mến Thánh giá Khiết tâm tại Thánh Mẫu  cùng cha quản xứ chuẩn bị bồi dưỡng giáo lý cho các em nhiều tháng trước. Chiều thứ bảy 28.6, 76 em chuẩn bị lãnh nhận Bí tích cùng cha mẹ và người đỡ đầu và các giảng viên giáo lý được cha quản xứ hướng dẫn cầu nguyện trước thánh thể cách sốt sắng.

Sau buổi lễ long trọng mừng kính hai thánh Tông đồ và ban Bí tích Thêm sức, Đức cha Antôn cùng quí cha đã chung chia niềm vui với các em lãnh nhận Bí tích và gia đình các em. Ngay sau đó Đức cha An tôn lên đường đi Bảo Lộc để kịp dâng thánh lễ lúc 10 giờ cùng ngày.

Bài: Hữu Phước

Hình: Đình Phong

Previous
Next

                                   
Về Trang Mục Lục