Chương Trình Bôi Dưỡng Giáo Viên

Giáo Hạt BẢo LộcCụm 2

 

Trong hai ngày, từ ngày 07 đến 08 tháng 07 năm 2014 tại Giáo xứ Bảo Lộc, Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, đặc trách Giáo Giáo phận đã tổ chức bồi dưỡng cho Giáo Viên Giáo hạt Bảo Lộc - Cụm 2 - gồm các Giáo xứ: Bảo Lộc, Thánh Tâm (LT), Nam Phương, Chân Lộc, Thiện Lộc, La Vang, Phúc Lộc Đại Lộc. 126 Giáo Viên đã quy tụ về cùng nhau học hỏi, trao đổi về đề tài: KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO.

Trong suốt khóa học, các anh chị Giáo Viên đã được quý Cha trong Ban Giáo Giáo Hạt hướng dẫn tìm hiểu về mạc khải truyền thống cầu nguyện trong Cựu ước Tân ước; cầu nguyện trong Hội Thánh đặc biệt về Kinh Lạy Cha, lời kinh của Chúa.

Cuối khóa học, Cha Giuse hướng dẫn các Giáo Viên về cách dạy giáo theo phương pháp chia sẻ Lời Chúa, để các tiết học tràn đầy thấm đẫm Lời Chúa; đồng thời tham dự một tiết học giáo mẫu để rút tỉa kinh nghiệm cho mình.

Bế mạc khóa học bồi dưỡng, Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Hữu Duyên đã chia sẻ với các Giáo Viên: Trẻ em ngày nay rất năng động, việc học giáo trong các phòng lớp không còn đem lại nhiều hiệu quả như trước, tuy nhiên bên cạnh đó các phong trào để hỗ trợ cho việc dạy giáo được hiệu quả hơn như Hùng Tâm Dũng Chí hay Thiếu Nhi Thánh Thể. Nhưng phong trào hay phương pháp giảng dạy giáo nào đi nữa thì điều quan trọng nhất vẫn sự cầu nguyện. Giáo Viên hãy cầu nguyện trước khi soạn bài, trước giờ dạy hay giờ sinh hoạt để tìm ý Chúa muốn chúng ta trình bày về Chúa cho các em như thế nào ? Sau khi dạy hay sinh hoạt xong, Giáo Viên cũng hãy cầu nguyện để phó thác cho Chúa những chúng ta truyền đạt, thác nơi các em, để Chúa hiện diện trong cuộc sống của các em.

Những Cha Quản Hạt chia sẻ cũng chính mục đích của khóa học này. Kính chúc các anh chị Giáo Viên, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, biết biến cả cuộc sống mình trở thành một lời cầu nguyện đẹp dâng lên Chúa mỗi ngày để công việc giáo dục đức tin cho thiếu nhi đem lại nhiều hiệu quả như lòng Chúa mong ước.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Thiện

 

Previous
Next

                                   
Về Trang Mục Lục