Giáo Xứ Thiện Lộc – Giáo Hạt Bảo Lộc  -  Thành Lập Hội Đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo.

 

Sáng thứ Tư, 09/7/2014, Cha Quản xứ Thiện Lộc Giuse Nguyễn Minh Cường đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các Bà Mẹ Công Giáo, đồng thời thành lập hội đoàn các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ và chủ sự nghi thức tuyên hứa tân ban chấp hành Hội.

Kể từ ngày về nhận xứ Thiện Lộc (03/06/2013), Cha Giuse đã không ngừng vun đắp cho đời sống đạo của cộng đoàn giáo xứ ngày một đi lên. Một trong những quan tâm hàng đầu của Cha, đó là giới các Bà Mẹ Công Giáo.

Sau một thời gian đi thăm mục vụ các gia đình trong giáo xứ, Cha đã quy tụ và gần đây, nhờ Cha Linh hướng và Ban chấp hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo phận Sàigòn lên hướng dẫn về Linh đạo của Hội, giúp cho các Bà, các Mẹ trong các gia đình nắm vững, hiểu rõ hơn vai trò làm Vợ, làm Mẹ trong đời sống gia đình Công Giáo.

Ơn gọi làm Mẹ là một hồng ân Chúa ban cho các Bà. Tuy nhiên hồng ân đó cũng sẽ được đón nhận kèm theo nhiều Thánh giá, chứ  không suông sẻ. Trong bài giảng lễ, Cha Giuse đã nêu hình ảnh Mẹ Maria, ngay sau khi nhận lời Truyền Tin để làm Mẹ Con Thiên Chúa Nhập Thể, đã có ngay những “rắc rối” trong đời, và từ đó cho đến lúc đứng dưới chân Thập Giá, nhìn Con chịu chết đau thương tức tưởi để cứu chuộc loài người; hay như Thánh nữ Monica, đã phải cạn kiệt dòng nước mắt trong nhiều năm trường, để đem được cậu con trai Augustinô về với Chúa… Các Mẹ ngày  nay cũng không ngoại lệ: không phải gia đình nào cũng luôn luôn êm ấm, con cái vâng lời hiếu thảo với cha mẹ, vợ chồng chung thủy hòa thuận… Chính vì thế, đường lối và phương pháp của Hội các Bà Mẹ Công Giáo sẽ giúp các Mẹ thêm nghị lực, khôn ngoan để xây dựng, giữ gìn gia đình mình.

Sau bài giảng, 127 Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Thiện Lộc đã mạnh dạn tuyên hứa gia nhập hội với mục đích: “đào tạo nên những người Mẹ thánh, làm cho gia đình trở nên trung tâm những sự thánh, cung cấp cho Giáo hội những người con ngoan hiền và đức hạnh, chuyển thông lòng mến Chúa, phổ biến những điều tốt lành cho con cái ”. Để làm được như vậy, người Mẹ phải là Linh mục trong gia đình, hàng ngày cầu nguyện cho chồng con, hiến tế cho Chúa những vui buồn, góp phần làm vinh quang Nước Chúa, mở mang Giáo Hội.

Nghi thức làm phép và trao khăn của Cha Chủ sự là hình thức tiếp nhận các Mẹ vào Tổng hội Các Bà Mẹ Công Giáo trên toàn thế giới. Việc trao cờ Hội cho Tân Ban Chấp Hành nói lên việc trao trách nhiệm cho những người điều khiển hội theo đúng đường lối mà nội quy đã đề ra.

Được biết, hội các Bà Mẹ Công Giáo thế giới đã được Đức Giáo Hoàng Piô IX châu phê ngày 11/03/1856, trụ sở Trung Ương Hội đặt tại Paris, trong nhà Dòng Đức Mẹ Sion, theo đó trong ngày nhập hội, các tân hội viên được lãnh nhận Ơn Đại Xá. Còn tại Việt Nam Hội được chính thức công nhận ngày 18/12/1958. Và ngày 26/08/1960, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã ban phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá trong giờ lâm tử cho các hội viên.

 

Bá Trí

 

Previous
Next

                                   
Về Trang Mục Lục