TUẦN TĨNH TÂM  - THƯỜNG HUẤN

THÁNH LỄ GIA NHẬP KHỞI ĐẦU

NAM TU HỘI TẬN HIẾN ICM

14- 23/07/2014

 

- Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ hè về, dịp tháng 07 hàng năm là tháng anh em Tu Hội  Nhập Thể - Tận Hiến – Truyền Giáo quy tụ về cơ sở nhà huynh đệ Thanh Xuân – Bảo Lộc, thường gọi là “Nhà Ao”. Để sống tinh thần “ ngũ cùng”; cùng cầu nguyện, cùng ăn, cùng làm việc, cùng cứu rỗi và cùng hy sinh.

- Dịp hè năm nay, anh em ICM cùng nhau tĩnh tâm 04 ngày trọn ( 15-19.07) và 3 ngày thường huấn ( 20 - 23.07) , kết hợp lễ gia nhập khởi đầu cho 04 thành viên.

- Người giảng tĩnh huấn cho anh em năm nay chính là Cha Giuse Nguyễn Việt Hưng, Tổng Phụ Trách Nam Tu Hội ICM. Đề tài được chia sẻ học hỏi và cầu nguyện là : Linh Đạo Nhập Thể và sự hình thành của Linh Đạo Tận Hiến.

- Cha Tổng Phụ Trách Giuse đã có kinh nghiệm về linh thao, tĩnh tâm và giảng dạy huấn giáo tại  Hoa kỳ, ngài đã đem đến những món “ ăn tinh thần mới” và thực tế với đời tận hiến. Nhiều anh em đã cảm nghiệm điều đó trong những ngày tĩnh huấn.

- Mỗi năm anh em ICM bao gồm linh mục và tất cả anh em lớn nhỏ các lớp có dịp sống chung với nhau trong bầu khí thánh thiêng và huynh đệ, trong chia sẻ sứ vụ khó khăn của cuộc sống, và học hỏi thêm những gì cần có để làm hành trang cho đời tận hiến – truyền giáo. Đồng thời mỗi năm theo khóa anh em gia nhập tạm lập lại lời cam kết với ba lời khuyên Tin mừng và trung thành với Tu hội. Một cách đặc biệt hơn là cũng vào dịp hè những thành viên đã hết giai đoạn thử luyện II ( Tập Viện), hội đủ điều kiện sẽ được gia nhập khởi đầu trong Tu Hội ICM.

-  Ngày lễ gia nhập khởi đầu năm nay ( 21.07.2014) vắng sự chủ tế của Đức Cha Anton Vũ Huy Chương, Giám mục Bản Quyền của Tu Hội vì ngài đang điều trị bệnh, được ủy quyền thay thế là Cha Giuse Tổng Phụ Trách, là chủ tế cũng là người nhận lời cam kết của bốn thành viên gia nhập khởi đầu:

         1. Giuse Nguyễn Văn Đức

         2. Tôma Tống Văn Hạ

         3. Micae Vũ Ngọc Tuấn

         4. GB. Trần Nam Dương

- Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thánh thiêng, đơn giản về hình thức nhưng đầy đủ nghi lễ vốn có của một lễ gia nhập vào Tu Hội.

- Tu Hội ICM luôn tạ ơn Chúa về những hồng ân Ngài thương ban và qua mỗi chặng đường phát triển của Tu Hội đều nhận ra bóng hình của Chúa Thánh Linh, như là suối nguồn tình yêu.

 

 

Bài: Lm. Jos Nguyễn Mạnh Khoa, icm
Hình ảnh: Tâm Huỳnh

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục