Cuộc sống hàng ngày và việc làm chứng tá

Focolare.org 27/4/2013

 

Từ nước Argentina đến Hoa kỳ: gia đình Novak (Miguel và Raya) kể lại những câu chuyện nhỏ tại Colorado như một đóng góp cho công cuộc rao giảng Tin mừng.

 

Chúng tôi từ nước Argentina đến cư ngụ tại thành phố Denver, bang Colorado, từ ba năm nay, vào một mùa đông tuyết trắng, mà không quen biết một ai. Chúng tôi đã về hưu, nên một trang mới của cuộc đời mở ra trước mắt chúng tôi, nhưng đó cũng là một dịp để sống nghệ thuật yêu thương của Tin mừng: đó là đưa ra sáng kiến  và đi bước trước để đến với những người hàng xóm hoặc cùng xứ đạo, để quen biết và tạo nên những mối quan hệ lâu dài.

Tại giáo xứ lớn nơi chúng tôi sống, sau thánh lễ chúng tôi tìm cách trò truyện với mỗi người. Chúng tôi nói về thành phố Denver, về những cuộc đi chơi núi, về những chuyện hàng ngày... nhưng sau đó, khi có dịp, chúng tôi cũng tìm cách chia sẻ một vài điều về cuộc sống đạo của mình và về kinh nghiệm chúng tôi tìm cách sống tinh thần Tin mừng, chứ không về điều chúng tôi nghĩ. Dần dà  sự kính trọng và tình cảm dành cho chúng tôi tăng thêm. Và sau 18 tháng chúng tôi được cử vào hội đồng giáo xứ.

Năm 2012 chúng tôi cùng với một cặp vợ chồng khác bắt đầu một “dự án hàng xóm tốt” tại khu vực nơi chúng tôi sống gồm 253 gia đình. Đó là phải đi gõ cửa từng nhà và mời người ta tham dự cuộc họp hàng tháng, để quen biết nhau giữa những người cùng sống trong một cộng đồng địa phương. Nhưng cũng cần phải cố gắng để giữ và phát triển những mối quan hệ mới, bằng cách mời các cặp vợ chồng đến dùng bữa tại nhà chúng tôi, tham dự những biến cố văn hoá, hoặc đơn giản là ly cả phê hay đi dạo. Trong một năm trời chúng tôi đã thêm được 95 tên trong danh sách gởi mail, với sự tham dự của 40 người trong những cuộc gặp gỡ định kỳ.

Vài tháng sau khi khởi sự dự án này, giáo xứ xin chúng tôi phụ trách một nhóm mới có tên là “cộng đoàn đức tin nhỏ” (small faith community). Chúng tôi nhận lời, bằng cách nêu bật mối tương quan giữa Kinh thánh và cuộc sống hàng ngày và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Dần dần những người trong nhóm bắt đầu mỗi người chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc sống Lời Chúa.

Chẳng hạn George, một kỹ sư điện toán, nói rằng từ ngày được biết “phương pháp” mới này để đọc Tin mừng, ông nhận thấy là mình phải thay đổi mối quan hệ với khách hàng và những bạn đồng nghiệp, bằng cách chú ý hơn và hiện diện 100 phần trăm mỗi lần khi nói chuyện điện thoại với những khách hàng lo lắng về vấn đề PC của họ, hoặc trong những công việc phức tạp hơn mà người trách nhiệm trao phó. Trái lại, với một bà khác, chúng tôi đã quyết định đi thăm một cặp vợ chồng chúng tôi vừa làm quen. Được biết là người vợ đang chữa trị chemo và người chồng rất lo lắng. Chúng tôi tự động chuẩn bị bữa ăn cho họ và mua hoa để đón người vợ từ bệnh viện về nhà.

Một vài lần ngay trước cuộc gặp gỡ, chúng tôi đứng trước những ý kiến khác nhau phải tiến hành thế nào. Nhưng chúng tôi biết là mình có trách nhiệm phải thực hành những gì mình muốn loan truyền: điều đòi hỏi trước tiên là phải hiệp nhất với nhau. Và khi càng tìm cách thực hành việc yêu thương người bên cạnh, thì chúng tôi càng thấy những kết qủa những nỗ lực của mình được thể hiện”.


Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa