Trích diễn từ của ĐTC nói với các nhân viên làm việc tại Tòa thánh.

 

Trong bài diễn từ nói với các nhân viên làm việc tại Tòa thánh và gia đình, ĐTC cha nhắn nhủ họ “chăm lo” cho cuộc sống của mình. Ngài nói những điểm như sau:

1)   Chăm lo cho cuộc sống tinh thần, chăm lo mối quan hệ của anh em với Thiên Chúa, vì đây là cột trụ cho tất cả những gì chúng ta làm và cho tất cả cuộc sống của mình. Một tín hữu KItô mà không bồi dưỡng mình bằng lời cầu nguyện, các bí tích và Lời Chúa, thì sẽ héo và khô đi không thể tránh được.

2)   Chăm lo cho cuộc sống gia đình, bằng cách không chỉ cho con cái và người thân tiền bạc, mà nhất là thời gian, sự chú ý và tình thương;

3)   Chăm lo cho những mối quan hệ của anh em với những người khác, bằng cách biến đổi đức tin trong cuộc sống và lời nói thành những việc tốt, nhất là đối với những người thiếu thốn;

4)   Chăm lo cho lời nói của anh  em, bằng cách tẩy rửa cái lưỡi khỏi những lời xúc phạm, khỏi những lời thô tục và những câu nói hạ cấp;

5)   Chăm sóc những vết thương trong lòng bằng dầu tha thứ, bằng cách tha thứ cho những người đã làm tổn thương ta, bằng cách băng bó những vết thương ta đã gây ra cho người khác;

6)   Chăm sóc cho việc làm của anh em, bằng cách chu toàn với lòng hăng say, khiêm tốn, với khả năng chuyên môn, với lòng say mê, với tinh thần biết cảm tạ Chúa;

7)   Hãy chữa cho mình khỏi lòng ghen tương, lòng ham muốn trần tục, khỏi hận thù và những tình cảm tiêu cực tiêu hủy sự an bình nội tâm của ta và biến ta nên những con người bị phá hủy và tàn phá;

8)   Hãy chữa cho mình khỏi sự hiềm thù đưa ta đến chỗ trả thù, và khỏi sự lười biếng đưa ta đến chỗ làm cho cuộc sống chết đi êm dịu, khỏi thái độ chỉ mặt đưa ta đến chỗ tự cao, và khỏi thái độ than van liên tục đưa ta đển chỗ thất vọng. Tôi biết là đôi khi, để giữ việc làm, chúng ta nói xấu về người khác, để bảo vệ mình. Tôi hiểu những tình cảnh đó, nhưng con đường này  không chấm dứt tốt đẹp. Hơn thế, hãy xin Chúa lòng khôn ngoan biết cắn lưỡi mình đúng lúc, để không nói những lời  xúc phạm, những lời sau đó để cho miệng ta đắng đót;

9)   Hãy lo cho những người anh em yếu đuối: tôi đã thấy biết bao tấm gương tốt giữa anh em về điều này, và tôi cám ơn anh em , chúc mừng cho anh  em. Nghĩa là hãy lo cho những người già nua, bệnh hoạn, những người đói ăn, không nhà cửa và những người xa lạ, vì chúng ta sẽ bị xét xử về điều này.

10)              

Chăm lo. Chăm lo nhiều điều. Mỗi người chúng ta đều có thể nói: “Tôi phải chăm lo điều gì hơn?”.  Hãy nghĩ điều này: “Hôm nay tôi lo chuyện này”. Nhưng trên hết là chăm lo cho gia đình! Gia đình là một kho báu, con cái là một kho báu, Một câu hỏi mà những cha mẹ trẻ có thể đưa ra: “Tôi có giờ để chơi với con cái không, hay tôi luôn luôn bận bịu, bận bịu và không có giờ cho con cái?. Tôi để lại cho anh em câu hỏi này. Chơi với con cái: điều đó thật tuyệt. Và đó là gieo vãi cho tương lai.