Lời sống , một sự mới lạ liên tục

Những lời giải thích cho Lời sống năm 2015 đã được trao phó cho cha Fabio Ciardi, thành viên của Tu hội Tận hiến cho Đức Mẹ nhiễm (OMI). Tại sao vậy?

Chúng ta đọc trong tờ bán nguyệt san Città Nuova (New City) số ra ngày 25 tháng mười một 2014 chính câu trả lời của cha như sau:

lẽ tôi đã sống bên cạnh chị Chiara Lubich trong nhiều năm trời, làm việc với chị, nhất trên lãnh vực thần học đời sống thiêng liêng. Ngay trong những năm cuối đời, khi Chị đau bệnh, tôi đã thể giúp chị chuẩn bị những bài giải thích cho Lời sống. Tôi hi vọng sự hiện diện lâu dài của tôi trong nhóm nghiên cứu vềnhững bản văn nền tảngcủa linh đạo hiệp nhất (Scuola Abbà), đã cho phép tôi tiếp nhận đôi chút sự khôn ngoan của chị diễn đạt ra trong những bài giải thích mới”.

Những thế hệ Kitô hữu đã sống Lời Chúa. Đâu tính mới lạ chị Chiara Lubich đã mang tới?

“Theo thói thường người ta dừng lại suy niệm hay cầu nguyện Lời Chúa. Ở đây người ta được mời gọi đem Lời Chúa ra thực hành, biến đổi thành sự sống, như thánh Gia-cô-bê khuyên: “Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông lừa dối chính mình” (Gc 1, 22). Việc lắng nghe đích thực, lắng nghe bằng tâm hồn, chứ không chỉ bằng lỗ tai thôi, đồng nghĩa với việc đồng hóa đem vào nội tâm Lời Chúa, để Lời ấy nắn đúc toàn thể cuộc sống đạo.

Hơn nữa chị Chiara đã kéo chúng ta chú ý đến chiều kích hội của Lời Chúa: Lời đó phải thể sinh ra một cộng đoàn Kitô. Để giúp cho việc đó việchiệp thông Lời sống hay chia sẻ, giữa những người sống Lời sống, những Lời ấy đã đem lại cho cuộc sống mình, để giúp đỡ lẫn nhau khám phá ra tất cả những tiềm lực của Lời Chúa.

Trước khi chúng ta những người sống Lời Chúa, nếu nhìn ràng thì chính Lời ấy làm cho ta sống”. Chị Chiara đã viếtmục đích của Lời Chúa đượcăn điđể đem lại sự sống cho Đức Kitô giữa chúng ta”. Khi kể cho nhau kinh nghiệm sống thực vào thời kỳ đầu Phong trào, chị khẳng định rằng: “Chúng tôi nuôi sống mình bằng Lời ấy trong mọi giây phút cuộc đời. Như thế: như thân xác phải thở để sống, cũng vậy linh hồn để sống thì phải sống Lời Chúa”.

Cha Fabio còn nhấn mạnh trong bài phỏng vấn :

“Theo lối đi của truyền thống được chị Chiara mở ra, chúng ta được mời gọi tiếp tục, chính như Chị đã làm, tìm đến Kinh thánh, bởi Kinh thánh luôn luôn những câu trả lời mới cho những hoàn cảnh khác nhau”. lại nữanhững lời giải thích của Chị tồn tại như một kho báu chúng ta sẽ tiếp tục tìm đến, chúng sẽ luôn luôn đối tượng để suy niệm  nguồn linh ứng.  (focolare.org 27/12/2014)

 


Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa