Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ tại Napoli 21/3/2015

Bianca: Nhân danh tất cả những người trẻ con xin chào mừng ĐTC đến Napoli. ĐTC dạy chúng con rằng người tông đồ phải nỗ lực nên một người nhã nhặn, tươi vui, hăng hái vui vẻ, người truyền đạt niềm vui đến mọi nơi mình sống, điều này giá trị nhiều đối với chúng con!

Tuy nhiên cơn đói khát những giấc hiềm hi vọng trong lòng chúng con cũng lớn lao như vậy, thế thường thường khó nối kết những giá trị Kitô chúng con mang trong lòng với những nỗi kinh hoàng, những khó khăn những tham nhũng quanh chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Thưa ĐTC, giữa sựim lặng của Thiên Chúalàm sao trồng được những mầm giống niềm vui những hạt giống hi vọng để làm cho trái đất mang lại hoa trái về sự đích thực, chân , tình thương đích thực, điều vượt trên mọi giới hạn của con người?

 

ĐTC: Xin lỗi các con cha ngồi, nhưng cha thực sự mệt mỏi, người Napoli các con làm cho cha phải di chuyển nhiều

Thiên Chúa, Chúa chúng ta, một Thiên Chúa tiếng nói, một Thiên Chúa cử chỉ, một Thiên Chúa trong im lặng. Thiên Chúa tiếng nói, chúng ta biết, bởi trong Kinh thánh những lời của Thiên Chúa: Thiên Chúa nói với chúng ta, đi tìm chúng ta. Thiên Chúa cử chỉ Thiên Chúa ra đi. Chúng ta nghĩ đến dụ ngôn người Mục tử nhân lành đi tìm chúng ta, Người gọi tên chúng ta, Người biết ta hơn chúng ta biết mình, Người luôn luôn chờ đợi ta, Người luôn luôn tha thứ cho ta, Người luôn luôn hiểu chúng ta với những cử chỉ âu yếm. sau đó Thiên Chúa im lặng. Chúng con hãy nghĩ đến những sự im lặng lớn trong Kinh thánh: chẳng hạn sự im lặng trong tâm hồn ông Abram, khi ông cùng con đi để dâng con làm hy lễ. Hai ngày đường, đi lên núi, nhưng ông không dám nói với con, mặc dầu đứa con đã hiểu, không ngu đần . Thiên Chúa im tiếng. Nhưng sự im lặng lớn nhất của Thiên Chúa Thập giá: Chúa Giêsu đã cảm thấy sự im lặng của Chúa Cha, đến chỗ gọi đó sự bỏ rơi”: “Lạy Cha, sao Cha bỏ rơi con?”. Sau đó đã xẩy ra sự lạ lùng của Thiên Chúa, lời nói đó, cử chỉ đại đó cuộc Phục sinh. Thiên Chúa chúng ta cũng Thiên Chúa im lặng những sự im lặng của Thiên Chúa ta không thể giải thích, nếu ta không nhìn lên Thập giá. Chẳng hạn, tại sao các em chịu đau khổ? Con giải thích điều đó thế nào cho cha? Con tìm rađâu một lời của Thiên Chúa giải thích tại sao các em chịu đau khổ? Đó một trong những sự im lặng của Thiên Chúa. sự im lặng của Thiên Chúa, cha không bảo thểhiểu được”, nhưng chúng ta thể đến gần sự im lặng của Thiên Chúa bằng cách nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh thập giá, Đức Kitô chết đi, Đức Kitô bị bỏ rơi, từ vườn Cây dầu cho đến thập giá. Đó sự im lặng. “Nhưng, Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để được hạnh phúc” – “Phải, điều đó đúng”. Nhưng biết bao lần Người im lặng. đó sự thật. Cha không thể lừa dối con bảo rằng: “Không, con cứ tin mọi sự sẽ tốt đẹp, con sẽ được hạnh phúc, con sẽ được may mắn, con sẽ tiền bạc…”: Không, Thiên Chúa của chúng ta cũngtrong im lặng. Con hãy nhớ: Người Thiên Chúa lời nói, Thiên Chúa cử chỉ Thiên Chúa im lặng, ba điều này con phải hợp nhất chúng lại trong cuộc sống của con. Đó điều cha nghĩ phải nói với con. Xin lỗi, cha không mộtcông thứckhác.


Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa