TÔI KHÔNG THỂ PHẢN BỘI LƯƠNG TÂM

 

Muốn kiếm tiền dễ dàng hay sống luong thiện ?

Một nha si trẻ nguời Venezuella đứng truớc sự chọn lựa.

30/09/2009

 

Sau khi tốt nghiệp ngành nha si, tôi muốn đi làm ngay. Tôi yêu nghề và thấy đây là một cơ hội đóng góp xây dựng một xã hội lành mạnh tốt đẹp hơn. Tôi đã kiếm đuợc việc làm ít lâu sau đó, nhưng tôi cũng nhận ra rằng công việc này lại liên quan tới những siêu lòng trái với lương tâm chức nghiệp.

 

Tiền lương thực sự khá hấp dẫn, và tôi thì lại cần tiền. Có một điều tôi cũng xác tín là tôi không thề đi nguợc với lương tâm của mình. Thế là tôi quyết định bỏ việc làm đó.


Cùng thời gian ấy tôi đuợc mời bắt tham gia một dự án giáo dục, trong vai trò làm giáo viên tại một trung tâm săn sóc trẻ em.

 

Quyết định của tôi gây nhiều ngạc nhiên cho nguời khác. Gia đình và bạn bè  tôi cho rằng tôi đã phí bỏ thời gian và công sức. Họ không thể hiểu đuợc tại sao tôi lại khước từ một cơ hội tốt về công việc chuyên môn để trở thành ‘nguời thay tã’ như vậy. Còn tôi, tôi cảm thấy thoải mái tinh thần, vì công việc này đã cho tôi cơ hội thực tế xây dựng tình người. Thực ra, đây là một kinh nghiệm quí báu. Chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ đã cùng nhau thực hiện một dự án đuợc coi là hạt nhân của một công trình rộng lớn đáp ứng đuợc nhu cầu dân chúng của cả một thị trấn mà chúng tôi đang phục vụ.


Tôi rất
đỗi ngạc nhiên về việc tôi lại đuợc trao cho chức vụ làm nha si trong dự án. Kinh nghiệm mà tôi học hỏi đuợc từ công tác tại trung tâm săn sóc trẻ em đã cho tôi một cái nhìn mới mẻ về sự việc. Công việc của tôi không còn phải đơn thuần chỉ là phương tiện để thỏa mãn các tham vọng cá nhân nữa, mà bây giờ đã trở tạo cho tôi nhiều cơ hội ‘cho đi’ và yêu thương.

 

Trong đời sống của tôi, có rất nhiều trường hợp sự lựa chọn đuợc đặt vào thử thách. Chẳng hạn tôi đã có cơ may kiếm đuợc nhiều tiền qua việc sử dựng những phương thế trái với lương tâm nghề nghiệp. Trong thế giới mà tôi đang sống, nhu cầu con nguời thì nhiều, nhưng cũng có nhiều cảnh huống ăn hối lộ mà nguời ta lại cho là ‘việc bình thuờng.’ Tuy nhiên một lần nữa tôi muốn nhắc nhở cho bản thân mình rõ ràng là không bao giờ đuợc nhượng bộ truớc lời mời mọc như vậy.


Vào dịp khác, một nguời nghèo đến xin điều trị. Không một ai trong các bạn đồng nghiệp của tôi chịu chữa trị cả. Tôi nhận ra Chúa Giêsu đang hiện diện trong người đó. Và tôi không thể đối xử với ông ta kém hơn cung cách tôi dùng để đối xử với chính Chúa Giêsu.

 

Cách đây ít lâu, tôi gặp đuợc một cơ hội rất may mắn khác là có thể mở phòng mạch nha sĩ chung với một nguời có cùng lý tuởng như tôi. Chúng tôi điều hành chung dịch vụ làm ăn riêng của chúng tôi với phương châm cung cấp cho mọi lớp người một dịch vụ thích họp và có phẩm luợng như nhau, và luôn vẫn gắn bó với chủ trương kinh tế trong tình hiệp thông. Tôi coi đây là mối lợi ‘gấp trăm’ vì đã tìm thấy đuợc nước Thiên Chúa. Tôi cảm thấy vui thích với dự án mới này vì chính nơi mà tôi có thể hiến trọn bản thân tôi trong việc xây dụng một xã hội mới.

 

 (E. Venezuela)

 

 


Mục Lục Sống Lời Chúa