CAN ĐẢM  YÊU MẾN CÁC  NGƯỜI THÙ NGHỊCH VỚI MÌNH
Và Yêu Chân Thành

by Chiara Lubich 13/11/2005

“Hãy yêu thương kẻ thù nghịch của mình!’ (Mt 5:44). Đây là những lời nói rất mạnh mẽ, hoàn toàn đảo ngược lối suy nghĩ thông thường của chúng ta, và buộc chúng ta phải dứt khoát thay đổi hẳn thái độ sống. Giờ đây chúng ta hãy nhìn thẳng vào vấn đề! Mọi người trong chúng ta đều có một số ngưởi thù nghịch dưới một dạng nào đó.   Ngưởi thù nghịch của tôi có thể là người hàng xóm, hay là một bà không mấy dể thương hoặc nhìn không mấy đẹp mắt, người mà tôi thường hay gặp mỗi khi lên xuống cầu thang. Ngưởi thù nghịch của bạn có thể là một bà con trong gia đình bạn, là người đã tùng xử tệ với thân phụ của bạn từ ba mươi năm về trước, và rồi từ đó chính bạn chẳng khi nào thèm nói chuyện. Ngưởi thù nghịch có thể là người bạn học cùng lớp mà bạn từ chối không bao giờ muốn nhìn mặt từ ngày mà đương sự đưa đẩy bạn vào tình trạng khó xử vói thày dậy. Ngưởi thù nghịch ấy có thể là người bạn gái của bạn hôm đó cho bạn leo cây để đi chơi với ngươi đàn ông khác. Cũng có thể lả người bán hàng đã lừa gạt bạn lần nào đó. Cũng có đôi khi chúng ta nhìn các nhà chính trị như những thù nghịch của mình lý do vì quan điểm của họ không thuận với lối suy nghĩ của chúng ta. Có nhiều người trong thời đại bây giờ coi chính quyền là thù nghịch, thế nên thưòng hay bạo động chống lại những người đại diện cho chính quyền.

Cũng tương tự như thế, có nhiều người ghét bỏ Giáo Hội, nên cũng coi hàng giáo sĩ là thù nghịch. Tất cả mọi lớp người trên đây, cũng như bao nhiêu người khác mà chúng ta coi là thù nghịch đều phải được chúng ta yêu mến. Đúng thế! Họ phải được chúng ta yêu mến. Phải chăng đây là điều khó thực hiện? Làm chúng ta nhức nhối cáu đầu? Chúng ta có bao giờ phải giật mình thức giấc ban đêm mỗi khi nghĩ đến chuyện này không? Các bạn hãy can đảm lên! Dù sao cũng không phải là ngày tận thế đâu. Chúng ta chỉ cần cố gắng một chút về phần chúng ta, phần còn lại tới chín mươi chín phần trăm Thiên Chúa sẽ làm, và rồi chúng ta sẽ cảm thấy tâm hồn mình tràn ngập vui mừng,
 

Được phát hành trong ‘Words to live by’ New City Press, NewYork 
 


 


Mục Lục Sống Lời Chúa