NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI NHẠC TRƯỞNG
Một cử chỉ yêu thương là dịp tạo lên một tia ánh sang

04/12/2009

Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo Nguyên

Trên một con đường núi quanh co, tôi nhận việc lái chiếc xe của người bạn gìa. Ông biết tường tận từng khúc đường, và ông dùng những cử chỉ nhỏ nhặt bằng tay để ra dấu cho tôi cần phải chạy chậm lại, đi nhanh hơn, hay phải dè chừng ở những mốc điểm nào đó. Tôi cố gắng liêc nhìn bằng khóe mắt của tôi và hết sức đoán chừng qua những cử chỉ đơn giản ấy để hiểu được ông bạn muốn gi và rồi điều khiển chiếc xe theo đúng ý của ông bạn, Tôi cứ hình dung ông như một nhạc trưởng đang điều khiẻn giàn nhạc hòa tấu, mà tôi là một nhạc công. Ông ta cũng rất hài lòng về tôi vì tôi là người đã biết chu tòan phần việc của mình.

Chiều tối hôm ấy, một tu sĩ sống trong một tu viện thành lập từ lâu đời tên là Massimiano điện thoại cho tôi tâm sự rằng anh đang gặp khó khăn với bề trên của mình, anh nói với tôi là anh không còn nghị lực để mà dối đầu với sư việc đó nữa, và anh quyết định cởi bỏ áo dòng.

Tôi liền kể cho anh nghe câu chuyện về người nhạc trưởng điều khiển giàn nhạc hòa tấu. Tôi thấy anh rất chăm chú lắng nghe tôi nói. Sau đó anh nói: “Như vậy cái lỗi lầm của tôi là quá kỳ vọng một điều gì đó nơi người bề trên. Tôi không nhận ra việc là ngài không biết sử dụng được nhạc cụ của tôi, nên ông ta không thể ngồi thế vào chỗ của tôi được. Tất cả điều mà ngài có thể làm được là giúp đỡ tôi biết hòa hợp với ngườì khác trong ban hòa tấu của cuộc đời. Vậy tôi phải nhận lại nhạc cụ của tôi, và chấp nhận phần trách nhiệm riêng của mình, và phải tỏ cho ngài biét khả năng của mình cần làm tốt thế nảo phần của mình cho hòa hợp với cả ban nhạc.” Nói xong anh ta òa lên khóc.

Cuối câu chuyệnđó bản than tôi nhận ra một bài học là từ một cử chỉ yêu thương sẽ tỏa ra một tia sáng nào đó mà một người nào đó, đang ở đâu đó chờ đợi, để thay đổi nếp sống.

(T.M, Czech Republic)


 


Mục Lục Sống Lời Chúa