PHƠI KHÔ DAO MUỖM NĨA - CHIỀU NÀO CHĨA LÊN TRÊN?

Làm thế nào để thắng lợi bằng cách nhượng bộ ý kiến riêng

01/06/2010

Nguồn: Stories from life <> Focolare Movement <> www.focolare.org

Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo Nguyên

 

 

Trong thời gian này, tôi đang theo học tại Budpest và sống tại căn phòng do một gia đình cho tôi thuê. Mới đây một người bạn đến thăm. Sau khi dùng bữa trưa, anh ta giúp tôi rửa chén, anh để các dao muỗm nĩa cho mũi chĩa lên, chuôi quay xuống. Cách để dao muỗm như thế khắc hẳn với cách của tôi thường để. Tôi có nói với anh về chuyện này cùng với lý do về cách thức của tôi, thì anh ta lại cắt nghĩa cho tôi biết tại sao anh ta lại làm theo kiểu của anh.

Kết quả sự kiện nhỏ nhặt này đã làm tôi tỉnh ngộ một điều là nếu tôi không chịu học hỏi để mà thay đổi và linh động trong thói quen của mình thì chắc chắn rằng tôi cứ tiếp tục về già với đầy dẫy những lý do trong đầu để rồi giữ nguyên phương cách riêng hành sự các sự việc. Từ ngày đó, để phơi khô dao muỗm nĩa tôi bắt đầu cho mũi chĩa lên, chuôi quay xuống như kiểu của anh bạn tôi.

Tôi đọc được được một câu của Thánh Nữ Teresa Lisieux nói với chị mình là Cecile rằng: “Trước khi chết bằng gươm. chúng ta hãy chết bằng các mũi kim!” Mũi kim này có thể là một quan niệm sống nào đó khác biệt với quan niệm của mình, có thể là một lời sỉ nhục, một nỗi thất vọng, một viên chức làm việc khô khan như người máy, một bạn đồng nghiệp làm phiền hà đến đời sống mình... 

Sau đó ít lâu, tôi đến dùng cơm tôi tại gia đình người bạn đó. Họ không để cho tôi rửa chén, và tôi rấtt là ngạc nhiên khi thấy chiều dao muỗm nĩa cũng để cách thức của tôi thường làm, tức là chuôi cắm xuống mà lưỡi chúng chổng ngược lên trên. Chúng tôi phá lên cười khi tôi kể lại việc tôi đã thay đổi chiều phơi các dao muỗm nĩa theo anh bạn.... Thực ra chính họ cũng đã thay đổi chiều phơi các dao muỗm nĩa đúng theo cách thức tôi đã làm trước kia.

Mỗi khi tôi “để mất đời sống mình” tôi đều cảm nhận được niềm vui mừng và sự tự do đã giúp tôi dễ dàng đi vào quỹ đạo yêu mến tha nhân.

 


Mục Lục Sống Lời Chúa