Viên Ngc Trai Quí Giá

Mt cơn bn tr thành cơ hi nhìn li cuc sng đã qua

02/07/2010

 

Ngun: Stories from life <> Focolare Movement <> www.focolare.org

Bn Dch Vit Ng: Tho Nguyên

 

Tôi đi Florence đ thăm mt người bn bnh rt nng tên là Silvia. Tôi c tưởng mình đi thăm nàng như vy là mang đến cho nàng điu gì đó, thế nhưng tôi li nhn t nàng mt điu  thc s li là diu có gía tr không th lường được

Silvia nói vi tôi rng: “Cơn bnh này đã làm mt em m ra. Không phi là trước đây em có mt đi sng không tt, mà bây gi thì em thy các s vic được rõ ràng hơn. Đó là câu chuyên v người buôn kia khi tìm được viên ngc quí lin bán hết gia tài mình có đ mua viên ngc y. Nếu như em có th tiếp tc sng, em mun sng mt nếp sng hoàn toàn khác bit. Các đ n trang ca m em cho, các căn nhà em đã mua vi tt c s hy sinh vt v thy cũng quá đ đ mang li cho mình mt bo đm vng vàng v mt kinh tế, mà còn bo đm cho đến c đi các con cháu em na... Th nhưng cơn bnh này đã làm cho mi s tr nên rõ ràng. Nó làm m đi mi giá tr mà các ca ci vt cht kia mang li, và đã giúp em nhìn nhn ra giá tr ca con người. Gi đây em nhìn mi người vi con mt khác: không nhng vi chng con em mà thôi, mà vi c mi người khác na, dù là bt c ai.

Mt bnh vin có th được coi như là mt nơi đáng nguyn ra vì chính cái tên ca nó nói lên điu này. Tt c mi người chúng ta đu được đt vào thế cn chuyn vào hot đng mt phn ca con người chúng ta, mà chúng ta thường đ cho nó b héo mòn đi: đó là kh năng thương yêu. Chc ch s thy đây có th ch là mt n cười hay mt s chú ý nào đó - mà thc s ch cn c ch bé nh nào đó thôi. Em cm thy tình thương yêu này vượt trên c s chết. Viên ngc quí đó lá tình thương yêu.”

G.M. Sicily