Áp Dụng Luật Pháp

 

Kinh nghiệm của một luật sư phục vụ cho công ích:

“Tôi cố gắng nhìn vào mội vụ án không phải chỉ dừng lại ở sự kiện theo diẽn tiến của thủ tục tòa án. Tôi chú trọng tới khía cạnh nhân bản của con người càn được kính trọng và thương yêu”

 

22/11/2010

Nguồn: Stories from life <> Focolare Movement <> www.focolare.org

 

Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo Nguyên

 

“Tôi năm nay 34 tuổi người Brazil, có vợ và hai con. Tôi làm việc cho người nghèo khổ,  và giúp họ bảo vệ những quyền lợi căn bản của mình.” Đó là lời tự giới thiệu của Anisio Caiveta, một thành viên Phong Trào Focolare, hiện là người đảm nhiệm vai trò bênh vực công chúng – anh là một trong những viên chức được lập ra theo luật lệ Brazil để bảo đảm những ai không đủ phương tiện tài chánh cũng có thể nhờ đền dịch vụ công quyền mà bênh vực cho mình.

 

Người ta hiểu ngay được rằng ngoài việc thi hành phần vụ chuyên môn của mình, Anisio cũng còn phấn khởi thực hiện lý tưởng cao cả riêng: "Từ khi còn trẻ tôi đã từng say mê lý tưởng mà Bà Chiara Lubich theo đuổi, đó là hiệp nhất. nên tôi hằng luôn luôn ra tay giúp đỡ những người thân cận của tôi một cách miễn phí, và tôi thấy mình được phỉ nguyện.  Và giờ đây tôi vẫn tiếp tục cùng một chí hướng như vậy trong ngành nghề chuyên môn của mình. Lý tưởng hiệp nhất của bà Chuara Lubich giúp tôi luôn nhớ rằng: trước mắt tôi trong mỗi vụ án không phải chỉ dừng lại quá chi tiết ở tiến trình thủ tục tòa án, thế nhưng phải chú trọng tới cả khía cạnh nhân bản, đó là con người cần được kính trọng và thương yêu nũa.

Anisio chỉ cho thấy rằng: “đây không phải chỉ là vấn đề luân lý mà thôi. Trong lịvh sử của luật pháp, cùng với những quyền lọi căn bản tiên quyết liên quan đến đời sống và tài sản, còn có các quyền lợi khác, chẳng hạn như quyền tự do và bình đẳng là hai quyền do Cách Mạng Pháp đề xướng. Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc còn nhấn mạnh một điểm quan trọng khác, đó là tình huynh đệ, nên đây không những chỉ thuần túy đề cập đến việc giúp đỡ người túng thiếu, nhưng chính Bản Hiến Chương còn nhấn mạnh thêm là sẽ ra sức cổ võ và bảo vệ các quyền lợi đã minh định. Chình vì vậy, tôi đi theo chiều  hướng hành động dựa theo lý tưởng tình huynh đệ này, và thực sự tôi muốn áp dụng một điều luật căn bản của Hiến Chương của tôi.”

Anisio hàng ngày có nhiều kinh nghiệm qua việc “áp dụng luật pháp.” Đặc biệt anh muốn chia sẻ kinh nghiệm như sau: «Một hôm khi đang cùng với một trong các bạn đồng nghiệp đứng đợi bên đường phố chỗ có đèn giao thông, một bé trai dến gặp chúng tôi để xin tiền. Các bạn thử tưởng tượng xem cậu bé ngạc nhiên đến cỡ nào khi chúng tôi trả lời cậu: “Vấn đề là chúng tôi có thể làm nhiều ích lợi cho em hơn là mấy đồng tiền lẻ! Nếu em không có gia đình, chúng tôi có thể giúp em hưởng dụng một chương trình xã hội trong hoàn cảnh như thế, cả ngay trường họp em đang sống ngoài hè phố mà không có tiền bạc gì cả. Có nhiều quyền lợi căn bản mà chính quyền phải bảo đảm cung cấp theo như Hiến Pháp của chúng ta qui định. Và bổn phận của chúng tôi là giúp đỡ người dân có quyền tham gia vào các chương trình như thế ”»


Những người bảo vệ công chúng phải chăng là nhũng anh hùng? Anisio có một quan niệm khác hẳn: “Tôi chắc chắn rằng với công việc như thế tôi chẳng thay đổi được thế giới đâu. Có điều tôi rất say mê với ý tưởng là ngay đến một ly nước nếu cho đi một cách không vô ích thì tôi xác tín rằng một nghĩa cử như thế thôi cũng đủ để đóng góp vào việc tạo nên một thế giới mới, một thế giới phục vụ cho tình huynh đệ, một thế giới chắc chắn có thể được luật pháp hỗ trợ, nhưng thế giới ấy phải bắt đầu ngay từ chúng ta!”

 

Anisio Caiveta