BÊN KIA CUỘC ĐỜI

         

          Có lẽ không ai trong chúng ta không một lần nghe biết lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Kytô trong việc loan báo Tin Mừng cứu độ.

          Thiên Chúa yêu thương con người, tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài và ban cho con người quyền cai quản thế giới. Con người là đỉnh cao trong công  cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Con người được Thiên Chúa yêu thương với tình yêu tuyệt đối và trọn hảo. Thế nhưng, con người đã phản bội Thiên Chúa. Tội bất trung làm cho con người đánh mất ân huệ ban đầu Thiên Chúa ban tặng. Tội nguyên tổ khiến con người gánh chịu hậu quả muôn đời, phải đau khổ và phải chết.

          Mặc dầu vậy, Thiên Chúa vẫn không hề bỏ mặc con người. Ngài đã sai chính Con Một của Ngài xuống thế làm người như con người, sẻ chia kiếp người với con người trên mọi phương diện cho đến cùng kiệt của giọt máu cuối cùng, ngoại trừ tội lỗi.

          Mầu nhiệm nhập thể không gì khác hơn là diễn tả tình yêu cao cả Ngài giành cho nhân loại. Tình yêu ấy biểu lộ qua cái chết trần trụi trên thập giá cùng với sự ẩn mình thẳm sâu nơi Bí Tích Thánh Thể, tất cả cũng vì con người và cho con người.

          Chỉ những ai đã một lần yêu và biết yêu mới có thể hiểu am hiểu tình yêu. Tình yêu chân chính là tình yêu cho đi chính mình. Không ai có thể yêu chúng ta hơn Thiên Chúa. Chẳng một ai trên đời có thể yêu chúng ta hơn Thiên Chúa. Thiên Chúa là tất cả, Ngài là tình yêu. Chỉ những ai biết yêu thương mới biết Thiên Chúa. Chỉ những ai biết rộng lượng, biết hy sinh, biết quảng đại, biết sống cho, sống vì người khác mới có thể đụng chạm đến Ngài và làm chứng nhân cho Ngài.

          Thiên Chúa tuyển chọn những kẻ Ngài yêu thương, cho họ hưởng nếm ân sủng Ngài để sai họ ra đi tiếp nối công trình cứu chuộc thế giới. Thiên Chúa muốn quy tụ muôn người về một mối. Thiên Chúa muốn nhân loại nhận biết ơn cứu độ của Ngài, nhận biết tình yêu cao cả Ngài dành cho nhân loại. Thiên Chúa muốn con người được sống và sống dồi dào, sống viên mãn, sống hạnh phúc.

          Thế giới ngày nay, nhân loại nô nức đua tìm hạnh phúc. Người ta xây dựng hạnh phúc trên nhiều phương diện. Với nếp sống văn minh đô thị, con người dần dần loại bỏ ý niệm linh thánh. Thời đại hôm nay là thời đại của con người cá nhân. Ở đó, họ bấp chấp tất cả, ngay cả cái lương tâm tốt lành, cốt sao có thể tự khẳng định mình là đủ. Con người muốn bá chủ thế giới, muốn làm chủ cuộc sống, làm chủ bản thân bằng phương tiện văn minh khoa học kỹ thuật hiện đại. Con người ghét phụ thuộc, không muốn bé nhỏ, không muốn tin vào Thần Minh.

          Giữa thế giới đương đại nhiễu nhương sự lành sự dữ, vẫn còn đó tiếng Thiên Chúa gọi mời tín hữu Ngài can đảm lên đường, rắc gieo niềm tin bất diệt vào thế giới rằng: Thiên Chúa là tình yêu. Lúa đã chín đầy đồng, nhưng thợ gặt thì ít quá. Nhân loại như dường bàng quan trước lời kêu gọi khẩn thiết của Ngài. Tiếng vọng ấy đã vang lên cách đây hơn 2000 năm, và lời đoan hứa trung tín dễ thường đã vô hiệu lực: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi rao giảng cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy cho họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”  (Mt 28, 17-20).

          Lạy Chúa, hơn nửa đời người, con nghe lời mời gọi khẩn thiết của Ngài không biết bao lần mà kể. Và con đã đi, con đã can đảm bỏ lại tất cả. Thế nhưng, Chúa ơi, là kẻ phàm trần mang thân phận yếu hèn đầy đam mê, tham vọng, thay vì để mình Chúa bước vào đời con, con đã để cho những quyến rũ thế trần len lỏi, kéo trì con xa rời tình yêu Chúa. Mỗi lần thất bại, con lại tiếp tục bước đi lòng những não nề đau đớn. Chính con là kẻ bất trung với Chúa nên con chẳng lạ gì trong nhân loại có kẻ bất trung với con, họ đã nhổ bọt vào quá khứ mà con vô cùng trân trọng cũng như chính con đã làm thế khi mỗi khi phản bội Ngài. Xin Chúa hãy giúp con, biết tìm lại cuộc sống mình ở bên kia cuộc đời bằng việc từ bỏ bản thân vì Chúa, cho tha nhân. Bởi chính khi đó, Chúa mới là hạnh phúc, là tất cả của con, amen.

 

 

Mary, Nguyễn Dạ Hoài An.

 

 

 


Mục Lục Sống Lời Chúa