KINH HÒA BÌNH

 

Kim Long

( Dựa trên kinh cầu của thánh Phanxicô thành Assise) 

(Nguyên An, hòa âm Midi)

 

Lạy Chúa từ nhân

Xin cho con biết mến yêu

Và phụng sự Chúa trong mọi người

Lạy Chúa xin hãy dùng con

Như khí cụ bình an của Chúa 

Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù

Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục

Ðem an hòa vào nơi tranh chấp

Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm  

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan

Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng 

Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm

Ðem niềm vui đến chốn u sầu

 

Lạy Chúa xin hãy dậy con

Tìm an ủi người hơn được người ủi an

Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết

Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu 

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân

Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ 

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời

 

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con

Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí

Ơn an bình

 

 

 

 


Trở Về Trang Mục Lục