Đức TGM Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nhấn mạnh lập trường về ly hôn và rước lễ

Hy vọng nới lỏng quy định hiện nay có vẻ còn sớm

Giữa lúc ngày càng nhiều người hy vọng Giáo hội Công giáo có thể sẽ cho phép các thành viên ly hôn và tái hôn rước lễ, viên chức cấp cao nhất về giáo lý của Vatican tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội cấm những người như thế lãnh nhận bí tích này nếu Bí tích Hôn Phối đầu tiên của họ chưa được giải.

Nhưng Đức Tổng Giám mục Gerhard Muller, Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin, thừa nhận Bí tích Hôn Nhân đầu tiên của nhiều người Công giáo có thể vô hiệu lực và được phép huỷ bỏ nếu họ bị ảnh hưởng những quan niệm thịnh hành đương thời xem hôn nhân là một sự thoả thuận tạm thời.

Lời phát biểu của Đức cha Gerhard Muller, dài 4.600 từ, được đăng trên tờ L’Osservatore Romano của Vatican hôm thứ Ba.

Ngày càng có nhiều suy đoán sẽ có thay đổi từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu với các phóng viên đi cùng ngài trên chuyến bay từ Rio de Janeiro trở về Rôma hồi tháng 7 rằng Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới sẽ bàn về chủ đề “coi sóc mục vụ hôn nhân sâu hơn một chút”, bao gồm vấn đề người Công giáo ly hôn và tái hôn có được phép rước lễ hay không.

Lúc đó, Đức Phanxicô còn nói thêm rằng Giáo luật quy định việc huỷ bỏ Bí tích Hôn Phối cũng “cần được xem xét lại, vì các toà án Giáo hội không có thẩm quyền quyết định việc này”.

Ngài nói những vấn đề như thế là ví dụ điển hình cho nhu cầu tha thứ chung trong Giáo hội hiện nay. “Giáo hội là mẹ, phải đi theo con đường nhân từ này và tìm cách khoan dung cho tất cả”, Đức Thánh Cha nói.

Vatican thông báo hôm 8-10 rằng phiên họp bất thường của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ nhóm họp từ ngày 5 đến 19-10-2014, thảo luận “những thách thức mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giáo”.

Thông báo về Thượng Hội đồng được đưa ra giữa lúc có tin Tổng Giáo phận Freiburg, Đức, phát hành hướng dẫn mới có thể cho phép người Công giáo ly hôn và tái hôn rước lễ.

Bài báo của Đức cha Muller dường như nhằm làm dịu đi những kỳ vọng thay đổi do những sự kiện này khơi lên.

Đức cha thừa nhận “trường hợp chấp nhận người ly hôn tái hôn lãnh nhận các bí tích được tranh luận về mặt khoan dung”, nhưng ngài viết rằng tranh luận như thế “thất bại” về mặt bí tích, vì “toàn bộ nhiệm cục bí tích là hành động thương xót của Thiên Chúa và không thể huỷ bỏ chỉ vì có gợi ý đưa ra việc làm tương tự”.

Nguồn: UCANews/National Catholic Reporter


Về Trang Mục Lục