ĐTC nhắc nhở cho các tín hữu về ơn gọi nên thánh: “Thiên Chúa kêu gọi chúng ta nên thánh như chính
Chúa là Đấng Thánh, và đối với những người muốn theo Chúa Giêsu trên con đường
Tin Mừng, Mẹ Maria là nhà hướng đạo chắc chắn, người Mẹ ân cần và quan tâm,
chúng ta có thể tín thác cho Mẹ mọi ước muốn và khó khăn của chúng ta”.
(Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong lễ tại nghĩa trang Roma
nhân ngày Lễ Các Thánh, thứ Bảy 1-11-2014)

THÁNG 11, NĂM 2014