Trao Hiến Sự Sống Cho Người Khác

(Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 08.02.2019)

 

Sự sống chỉ có giá trị nếu người ta trao hiến nó cho người khác. Ai giữ lại sự sống cho bản thân mình, người ấy sẽ làm cho nó bị khô héo và trở nên vô ích. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.

Những suy tư hôm nay của Đức Thánh Cha được hình thành nên từ đoạn Tin Mừng theo Thánh Mác-cô, mà trong đó tác giả tường thuật lại sự kiện Gio-an Tẩy Giả bị chém đầu (Mc 6,14-28).

Gio-an luôn sẵn sàng trao hiến mạng sống mình – Đức Thánh Cha giải thích. Không phải ngẫu nhiên mà ông nói về Chúa Giê-su rằng: Ngài phải lớn lên còn tôi thì phải bé đi. Ông chính là Đấng dọn đường cho Chúa Giê-su: „Ông đã chỉ cho các môn đệ đầu tiên thấy Ngài, và rồi ánh sáng của ông từ từ lịm tắt – trong bóng đêm của ngục thất ấy, trong buồng giam, nơi người ta hành quyết ông.

Sự Tử Đạo: một cuộc trao hiến sự sống vĩ đại

Nhưng nói chung, điều ấy sẽ có thể diễn ra thế nào? – Đức Thánh Cha đặt câu hỏi và rồi cũng chính Ngài trả lời: „Sự Tử Đạo chính là sự phục vụ, là một mầu nhiệm, một cuộc trao hiến sự sống vĩ đại và hoàn toàn đặc biệt. Và cuối cùng, nếu tất cả đều kết thúc một cách bi ai, thì có nghĩa là những điều ấy sẽ diễn ra thông qua lầm lỗi của những kẻ muốn cướp đi sự sống của người Ki-tô hữu, của một con người ngay thực, và khiến người ấy trở thành vị Tử Đạo.“

Và những kẻ ấy cũng chính là ba „tên đầu sỏ“ trong vụ Tử Đạo của Gio-an Tẩy Giả - Đức Thánh Cha giải thích tiếp: vua Hê-rô-đê – kẻ tin rằng, Gio-an là một Ngôn Sứ, kẻ thích nghe ông nói và còn bảo vệ ông nữa, nhưng cũng là người ra lệnh bắt giam ông. Ông là con người chần chừ và thiếu dứt khoát – Đức Thánh Cha nhận xét. Gio-an đã khiển trách ông vì tội ngoại tình. Trong giọng nói của Gio-an, Hê-rô-đê đã nghe được giọng nói của Thiên Chúa, Đấng nói với ông: Hãy thay đổi cuộc sống. Nhưng ông đã không làm điều đó, vì ông yếu đuối cũng như vì ông đã ra ra đồi bại – mặc dầu ông biết rằng, người này là thánh.

Ma quỷ, kẻ gieo rắc sự hận thù trong tâm hồn

Rồi còn Hê-rô-đi-a nữa, bà là vợ của Phi-líp-phê, anh trai Hê-rô-đê, nhưng bà lại muốn có được Hê-rô-đê cho mình. Về bà, Tin Mừng chỉ nói rằng, bà căm thù Gio-an, vì ông đã trách mắng tội lỗi của Hê-rô-đê. „Và tất cả chúng ta đều biết, sự hận thù sẽ có khả năng như thế nào“ – Đức Thánh Cha đặt vấn đề. „Sự hận thù chính là hơi thở của Sa-tan. Và người phụ nữ này có tinh thần hận thù của Sa-tan trong mình, hắn là kẻ hủy hoại.

Sau cùng là nhân vật thứ ba: con gái của bà Hê-rô-đi-a, tức Sa-lô-mê, mà điệu nhảy của cô „đã làm cho vua Hê-rô-đê và các quan khách của ông hết sức sung sướng“, đến độ ông phải thề mà hứa với cô rằng: „Bất cứ điều gì con muốn, ta đều ban cho con“. Ma quỷ cũng đã nói hệt như vậy với Chúa Giê-su khi hắn muốn cám dỗ Ngài: „Ta sẽ ban cho ngươi tất cả những điều đó nếu người phủ phục tôn thờ ta“. Nhưng Hê-rô-đê đã không thể biết được điều đó.

Ma quỷ ẩn mình đàng sau những nhân vật đó: hắn gieo rắc sự hận thù trong lòng người phụ nữ, sự kênh kiệu trong cô gái và sự hư đốn trong nhà vua. Và như thế, người mà Chúa Giê-su gọi là kẻ lớn nhất trong số những người được sinh ra bởi phụ nữ, đã bị đẩy vào ngục thất đầy tăm tối. Và tất cả những điều đó đã diễn ra chỉ vì tâm trạng của một cô gái nhảy, chỉ vì sự hận thù của một người phụ nữ hiểm ác, cũng như vì sự đốn mạt của một nhà vua, kẻ không thể vượt qua được chính mình. Vì thế, Gio-an đã trở thành vị Tử Đạo, ông đã để cho sự sống của mình bị lịm tắt đi hầu tạo không gian cho Đấng Messias.

Chứng tá âm thầm của nhiều vị Tử Đạo ngày nay

Gio-an đã chết trong căn ngục của mình, cô đơn và bị bỏ rơi, giống như rất nhiều vị Tử Đạo trong thời đại chúng ta – Đức Thánh Cha nhận xét. Tin Mừng chỉ nói rằng, „Các môn đệ đã đến nhận thi hài ông và an táng ông trong một huyệt mộ.

Nhưng nhờ vào cuộc Tử Đạo của mình, Gio-an đã đưa ra một chứng tá vĩ đại, đã chứng minh rằng, ông là một con người vĩ đại, một vị đại Thánh – Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Sự sống chỉ có giá trị nếu người ta trao tặng nó đi; nếu người ta trao hiến nó cho người khác trong Tình Yêu và trong chân lý, trong cuộc sống hằng ngày và trong gia đình. Sự sống phải luôn được trao hiến. Nếu ai đó giữ lại sự sống cho mình, thì người đó đang biến mình thành ông chủ của sự sống, như vua Hê-rô-đê đã làm vì sự đổ đốn của ông, như người phụ nữ kia đã thực hiện vì sự thù hận của mình, hay như cô gái kia đã làm vì sự kênh kiệu của cô – trong sự nhẹ dạ nông nổi của mình nhưng có lẽ đã không hề ý thức – và rồi sự sống sẽ chết, sẽ trở nên hư thối và vô dụng.

Lời khuyên của Đức Thánh Cha

Trước khi kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khuyên như sau: „Anh chị em hãy luôn lưu tâm tới hình ảnh của bốn con người này: vị vua đổ đốn, người phụ nữ chỉ biết hận thù, cô gái kiêu căng nhưng không có lương tâm, và vị Ngôn Sứ mà người ta chém đầu ông trong ngục. Anh chị em hãy lưu tâm tới điều đó, và hãy mở tâm hồn mình ra, để Thiên Chúa có thể nói với anh chị em về chuyện đó.

 

(theo vatican news – 08.02.2019, 13:30)

 

Đa-minh Thiệu


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 2, 2019