Lời Mở Đầu

 

Các bạn Giáo lý viên thân mến,

 

Để việc dạy giáo lý và việc học Giáo lý được sinh động hơn và hiệu quả hơn, chúng tôi gửi tới các bạn tập sách “Phương Pháp Giảng Dạy giáo lý” này.

Tập sách này được viết cho các bạn Giáo lý viên phụ trách giảng dạy các lớp Khối Kinh Thánh (Bao Đồng).

Phương pháp giảng dạy giáo lý khối Kinh Thánh  gồm 16 chương, chia làm 3 phần  :

- Phần một  : Sơ lược đặc tính tâm lý lứa tuổi (13t-15t) và nội dung chương trình Giáo lý.

- Phần hai  : Phương pháp giảng dạy cho lứa tuổi này.

- Phần ba  : Cử hành nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin.

Có lẽ các bạn cũng đã biết rằng chủ đích của việc dạy giáo lý là giáo dục đức tin, nhằm truyền thông kiến thức đức tin, khơi rộng và đào sâu đời sống đức tin, giúp người tín hữu mỗi ngày tiếp xúc” thông hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitôâ” hơn (THDGL số 5).

Chúng tôi nghĩ rằng bất cứ công việc nào nếu có phương pháp và làm đúng phương pháp sẽ đỡ tốn công sức và sẽ đạt được kết quả nhanh hơn, tốt hơn. Vì thế, chúng tôi mạnh dạn gửi tới các bạn một số hiểu biết và kinh nghiệm mà chúng tôi thu lượm được qua các hoạt động trong lãnh vực huấn giáo. Chúng tôi  hi vọng rằng nhờ sự tôn trọng và ứng dụng các quy luật tâm lý, luận lý và sự tổ chức có phương pháp, hợp lý, các bạn sẽ đạt được phần nào chủ đích của việc dạy giáo lý.

Tuy các bạn sẽ có các sách giáo án, nhưng nếu nắm vững phương pháp giảng dạy các lớp này, các bạn sẽ sử dụng các sách giáo án đó cách hiệu quả và sáng tạo hơn.

Xin Chúa Thánh Thần “là căn nguyên cảm hứng mọi công cuộc dạy giáo lý và những người thực hiện công cuộc ấy” (THDGL số 72) trợ giúp tất cả chúng ta trong công việc cao quý này. Xin Ngài “cũng biến đổi chúng ta thành những nhân chứng của Đức Kitôâ” (THDGL số 72), biết sống những điều chúng ta dậy.

 

Chúc các bạn thành công.