CHƯƠNG II :

NỘI DUNG GIÁO LÝ KHỐI KINH THÁNH

 

I. Nội dung :

1. Chu kỳ Kinh Thánh nhắm đến ba nội dung chủ yếu :

a. Về Chúa Cha :

Thiên Chúa trước hết là người bảo vệ. Đấng toàn năng thông biết mọi sự, làm chủ mọi loài. Đấng ra lệnh, nhà lập pháp. Các em thấy thích Thiên Chúa là Đấng mời gọi nó lớn lên, cứu vớt và giải thoát nó. Ngài là Đấng gợi hứng cho các vị anh hùng, các Thánh, Ngài có một giấc mơ lớn đòi hỏi lớn lao trên ta, luôn khích lệ, kêu gọi ta qua các nhân vật anh hùng của Kinh Thánh,Luật của Kinh Thánh qua các Kitôâ hữu và qua Đức Giêsu Kitôâ.

b. Về Đức Kitôâ :

Đức Kitôâ là mẫu mực, là thủ lĩnh. Chúng ta sẽ khám phá ra Ngài qua mọi sự kiện Kitôâ giáo (khi quy hướng về Đức Kitôâ). Trong Tin Mừng, qua Đức Kitôâ, chúng ta khám phá ra Chúa Cha.

c. Về Hội Thánh là công cụ của Chúa Thánh Thần :

Biết tổ chức của Hội Thánh mà các việc thực hành sống đạo. Ý thức về một Hội Thánh sống động, trải rộng khắp thế giới. Ý thức những ưu tư và khó khăn của Hội Thánh vừa nhân loại vừa thần linh. Sống trong Hội Thánh như một gia đình lớn, trong một thân thể để ta được phát triển, được nuôi dưỡng đời sống làm con Chúa. Ýù thức về đại kết, về truyền giáo...

2. Song song với việc giáo dục đời sống đức tin, chương trình Giáo lý Kinh Thánh còn đào tạo về mặt nhân bản qua các bài “Dậy men Tin Mừng”, một phần quan trọng trong việc giáo dục đời sống Kitôâ Giáo.

Đối với bản thân : CẦN – KIỆM – LIÊM – CHÍNH – DŨNG

Đối với xã hội :  NHÂN – NGHĨA – LỄ – TRÍ – TÍN

3. Nói tóm lại :

    Chương trình Giáo lý các lớp Kinh Thánh nhắm cung cấp cho các em Giáo lý Công Giáo về Thiên Chúa, về Chúa Giêsu, về Chúa Thánh Thần, về Hội Thánh.

    Chương trình này còn nhắm đào tạo các em trở thành con người tham gia tích cực vào Phụng vụ, yêu mến Hội Thánh, có ý thức truyền giáo.

II. Phân phối chương trình :

  1. Mục đích yêu cầu :

Với nội dung trên, khi học xong khối Kinh Thánh, các em cần đạt một số hiểu biết:

- Biết Kinh Thánh là tài liệu căn bản của đạo Chúa.

- Nắm tổng quát về Lịch sử Cứu độ (Kinh Thánh I), gương Chúa Giêsu, các mầu nhiệm (Kinh Thánh II), Lịch sử Hội Thánh, các Bí tích (Kinh Thánh III).

- Lịch sử ơn cứu độ :

* Cựu Ước (Chúa Cha – Kinh Thánh I)

* Đức Kitôâ (Chúa Con – Kinh Thánh II)

* Hội Thánh (Chúa Thánh Thần – Kinh Thánh III)

- Làm quen với các bản văn Kinh Thánh và khối Kinh Thánh.

- Tổng hợp nhân bản nói về giá trị con người, đời sống cá nhân, gia đình và trường học, xã hội và cộng đồng.

- Trình bày mạch lạc, xác tín những điều đã biết, hiểu Kinh Thánh để đem áp dụng Lời Chúa một cách thiết thực, xứng đáng là Kitôâ hữu chân chính.

    2. Phân phối chương trình

Để đạt tới mục đích trên, bộ sách các lớp Kinh Thánh được chia làm ba năm.

        a. Lớp Kinh Thánh I :

31 bài thuộc Cựu Ước từ ngày Sáng thế cho đến khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện và được chia ra :

- Phần một : Chương trình tình thương của Thiên Chúa (các bài 1 - 4, 6 - 9).

- Phần hai : Dân Chúa trong Cựu Ước (các bài : 1 - 14, 16 - 20).

- Phần ba : Sống với Thiên Chúa và với anh em (các bài : 22 - 25, 27 - 29, 31).

- Các bài dậy men Tin Mừng (Bài 6, 10, 15, 21, 26, 30). Khi dạy các bài này, Giáo lý viên lưu ý :

* Bài 6 : “Lòng biết ơn” là bài học quan trọng xuyên suốt áp dụng từ Cựu Ước bắt nguồn từ Thiên Chúa – thâm nhập vào các hoàn cảnh cụ thể của đời sống.

* Những bài dậy men Tin Mừng được triển khai như một bài kinh tạ ơn kéo dài trong cuộc sống – Giáo lý viên cần hướng dẫn cái nhìn chiều sâu, chiều dài của tâm tình nhớ ơn, tâm tình tạ ơn Chúa và biết ơn mọi người.

Quan điểm Kitôâ giáo : “LÀM ơn đừng nhớ, CHỊU ơn đừng quên”.

        b. Lớp Kinh Thánh II :

31 bài dạy về Đức Giêsu Kitôâ và được chia ra :

- Phần một : Đức Giêsu là Lời của Thiên Chúa (các bài 1, 2, 3)

- Phần hai : Đức Giêsu là Thiên Chúa ở cùng chúng ta (các bài 4, 5, 7, 9, 11-15, 17, 18)

- Phần ba : Đức Giêsu cứu chuộc ta (các bài : 19, 21-23, 25, 26)

- Phần bốn : Chúa Giêsu dẫn ta vào mầu nhiệm Thiên Chúa (các bài : 27, 28, 30, 31)

- Các bài dậy men Tin Mừng (các bài : 6, 10, 16, 20, 24,  29) dậy về đời sống công dân trong xã hội.

        C. Lớp Kinh Thánh III :

32 bài dậy về Hội Thánh từ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống đến ngày tận thế và được chia ra :

-Phần một : Hội Thánh lắng nghe Lời Chúa (cácbài:1-3)

-Phần hai : Chúa Thánh Thần xây dựng Hội Thánh (các bài : 4, 5, 7-10, 12, 13)

-Phần ba  : Hội Thánh tiến bước trong lịch sử (cácbài:15-17,19-23,25)

-Phần bốn : được sai vào thế giới hôm nay (các bài 26,27,29,30,32)

- Các bài dậy men Tin Mừng (6, 11, 14, 18, 24, 28, 31):
dậy về đời sống trong Hội Thánh và cộng đồng nhân loại.