CHƯƠNG III :

NHỮNG THÓI QUEN VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT

CHO HỌC SINH KHỐI KINH THÁNH

Sau ba năm học của khối Kinh Thánh, các em cần đạt được những thói quen và yêu cầu sau đây :

1. Về nếp sống đạo :

- Có thói quen đọc kinh tối, kinh sáng theo sách kinh nguyện gia đình (cá nhân hoặc với gia đình, liên gia).

- Thường xuyên đọc Kinh Thánh và suy gẫm, và tập thói quen ghi ý tưởng vào sổ “nội tâm”.

- Lên lịch đi lễ ngày thường phù hợp với thời gian cá nhân và có ý thức tham gia :

* Đọc kinh Phụng vụ

* Đọc bài đọc trong Thánh lễ

- Tham gia một vài hoạt động Giáo xứ : ca đoàn, trật tự, thăm viếng bệnh nhân.

- Chủ động, tích cực trong nếp sống đạo của gia đình.

2. Nhân bản :

a. Giao tế, đạo đức

- Sinh hoạt thường xuyên trong liên gia, nhất là sinh hoạt phù hợp với lứa tuổi.

- Có ý thức tham gia công việc bác ái : Giúp đỡ người nghèo.

- Cần tích cực giúp đỡ công việc gia đình một cách cụ thể và có hiệu qủa để bớt công việc cho cha mẹ và anh, chị, em trong nhà.

- Không xem phim ảnh hoặc sách có nội dung xấu, xa tránh những dụ dỗ việc thử chích, hút ma túy.

- Biết kiềm chế bất mãn với cha mẹ, anh, chị, em trong nhà để tránh việc muốn bỏ nhà “tự lập”.

b. Trí dục :

- Biết tóm ý một đoạn văn, một cuốn sách, một bài giảng của thầy cô, bài giảng của Giáo lý viên và hội thảo của bạn bè.

- Biết diễn đạt câu nói : mạch lạc, đủ ý và lưu loát.

- Biết tổ chức của Hội Thánh từ Giáo phận đến liên gia (khu, xóm). Biết tên thánh, họ tên của các vị chủ chăn. (Đức Giám Mục, Linh mục Quản xứ, phó xứ).

- Biết nét chính lịch sử của Giáo xứ và Giáo phận, truyền thống của Giáo xứ và Giáo phận.

- Biết nhiều gương các Thánh và áp dụng phần nào vào cuộc sống cá nhân.

- Làm tròn bổn phận của người học sinh văn hóa phổ thông ở nhà trường, và học sinh Giáo lý ở Giáo xứ.

c. Thể mỹ :

- Có nề nếp về vệ sinh, thể dục hàng ngày.

- Biết cảm nhận các bài hát đạo và đời có nội dung giáo dục tốt.

- Chọn một môn giải trí thích hợp : đá banh, vũ cầu, vi tính, vẽ, mộc, chơi cờ, sưu tầm (tem thư, tranh ảnh…)

- Cần có thời khóa biểu hàng tuần, hàng ngày và có tinh thần giữ kỷ luật của cá nhân.

Giáo lý viên hãy phân phối và sắp xếp các yêu cầu này
vào chương trình giảng dạy.