CHƯƠNG IX :   BÀI TẬP GIÁO LÝ

 

I. Mục đích:

Bài tập Giáo lý có mục đích giúp các em học sinh hiểu và nhớ nội dung bài Giáo lý.

II. Các loại bài tập.

Các loại bài tập sau đây phù hợp với các em học sinh khối Kinh Thánh (13- 15t).

1. Tìm câu Kinh Thánh diễn tả bức tranh:

Lấy bức tranh diễn tả nội dung đoạn Lời Chúa  của bài học Giáo lý vừa công bố và nói các em tìm trong đoạn Kinh Thánh  một câu diễn tả bức tranh.

2. Đoán Kinh Thánh theo chữ cái.

- Cách soạn : Chọn một câu Kinh Thánh trong bài học giáo lý diễn tả nội dung, ý chính của bài Giáo lý, viết tắt bằng các chữ cái đầu mỗi từ.

Ví dụ : HĂNSHVTVTM.

          - Đáp án: Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng.

    3. Tìm ở cột B một câu thích hợp với một câu ở cột A

- Nội dung : Nội dung của bài tập nhằm huấn luyện óc phán đoán về cách sống Lời Chúa,về đời sống của người Kitôâ hữu trong đời sống hằng ngày.

- Cách soạn :

* Cột A: Viết về cách sống của một người.

* Cột B : Đánh giá về cách sống ấy.

Chúng ta đảo lộn các câu ở cột B để các em tìm cách ráp lại cho hợp với câu ở cột A.

Ví dụ : Giáo lý Kinh Thánh 2 bài 18.

BỮA TIỆC LY VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ.

Cột A

Cột B

1. Bạn A chỉ đi lễ và rước lễ vào ngày Chúa nhật vì nghĩ rằng luật Chúa chỉ đòi hỏi có thế.

1. Bạn này đã sồng niềm tin và bí tích Thánh Thể cách tuyệt vời.

2. Bạn B rất thích Thánh lễ, anh đi lễ và rước lễ mỗi ngày.

2. Bạn này chưa có lòng yêu mến bí tích Thánh Thể.

3. Để làm cha mẹ vui lòng, bạn C đi lễ vào mỗi ngày Chúa nhật. Anh hay đứng ngoài nhà thờ và rất ít khi rước lễ.

3. Bạn này chưa hiểu biết và chưa có niểm tin vào bí tích Thánh Thể.

 

4- Câu hỏi Trắc nghiệm :

Cách soạn : Dựa vào nội dung bài Giáo lý soạn ra một số mệnh đề, thường là 4 mệnh đề : a, b, c, d. Các  em học sinh sẽ chọn câu đúng nhất (khoanh tròn hay đánh dấu x. )

Ví dụ : Giáo lý Kinh Thánh 1, bài 15

SỐNG CÓ KỶ LUẬT.

Câu hỏi trắc nghiệm:

 Kỷ luật :

a. Giúp con người mạnh khoẻ, giầu có.

b. Giúp đào tạo con người.

c. Giúp năng lực con người được tập trung để dễ đi đến thành công.

d. Câu b và câu c đều đúng.

‚ Để dễ dàng khép mình vào kỷ luật ta phải :

a.  Ý thức kỷ luật là cần thiết.

b. Coi kỷ luật là phương thế rèn luyện mình trưởng thành.

c. Hai câu a và b đều đúng.

d. Hai câu a và b đều sai.

III. Lưu ý :

1. Bài tập có mục đích giúp các em hiểu và nhớ bài và thời gian chỉ có 6 phút thôi, nên chỉ lấy ý chính của bài Giáo lý để ra bài tập.

2. Để phần bài tập được nhanh gọn, Giáo lý viên nên viết sẵn bài tập ra một cái bảng phụ, đến giờ làm bài tập treo lên. Các em chỉ việc trả lời trên giấy câu số mấy là đúng. Hoặc viết bài tập ra giấy đem đi photo, đến giờ làm bài tập, phát bài tập cho các em và các em trả lời ngay trên giấy đó.

Ví dụ : * Viết trên bảng:

   Câu 1- Kỷ luật :

a. Giúp con người mạnh khoẻ, giầu có.

b. Giúp đào tạo con người.

c. Giúp năng lực con người được tập trung để dễ đi đến thành công.

d. Câu b và câu c đều đúng.

* Các em trả lời trên một tờ giấy :

Câu 1: d đúng

 

BÀI TẬP :  Chọn một bài Giáo lý khối Kinh Thánh và soạn một bài tập theo một trong các loại bài tập trên.