CHƯƠNG X :
SỐNG LỜI CHÚA

 

I. Gặp Chúa, tin Chúa, nghe Lời Chúa, dẫn tới việc thay đổi cách sống.

1. Trường hợp ông Da-kêu   (Lc 19, 1-10).

Ông Da-kêu là một người thu thuế giầu có. Người Do Thái xem ông cũng như những người thu thuế khác là những người tội lỗi. Sau  khi Chúa Giêsu gặp ông, ông tuyên bố: “Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19, 8).

2. Trường hợp Thánh Phanxicô Xaviêâ :

Phanxicô Xaviê là một giáo sư đại học, đam mê danh vọng. Nhưng với Lời Chúa do người bạn là Thánh Ignatiô luôn nhắc nhở : “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì” (Lc 9, 25), thánh nhân đã đổi đời : từ bỏ tất cả, gia nhập Dòng Tên của Thánh Ignatiô và đã trở thành một người truyền giáo nổi tiếng ở Á Châu, Quan Thầy của các xứ truyền giáo.

II. Khi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu  luôn mời gọi người nghe sống điều Người dậy.

1. Sau mỗi bài giảng, dụ ngôn là lời mời gọi áp dụng thực hành:

- Sau dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu,Chúa Giêsu nói: “Hãy đi và làm như vậy” (Lc 10, 37).

- Với chàng thanh niên đến hỏi : “Tôi phải làm gì để được sống”, Chúa Giêsu nói : “Hãy bán những gì ngươi có và đến đây theo Ta” (Mc 10, 21).

2. Chúa Giêsu kêu gọi dân chúng sống lời Người dậy.

- Sau bài giảng trên núi, Chúa Giêsu nói : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : Lạy Chúa ! Lạy Chúa ! là được vào Nước Trời. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy … mới được vào mà thôi” (Mt 7, 21).

- “Vậy ai nghe những Lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7, 24).

III. Giáo lý phải dẫn đến việc sống Lời Chúa.

1. Giáo lý viên giúp các em chọn một quyết tâm để sống trong tuần.

Nguồn mạch chính của Giáo lý là Lời Chúa. Vì thế một tiết học Giáo lý phải dẫn đến việc thực hành Lời Chúa.

Sau khi các em đã nghe Lời Chúa, hiểu Lời Chúa và gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện. Giáo lý viên hãy giúp các em nghĩ ra được một quyết tâm để các em sống.

2. Phương pháp giúp các em rút ra điều quyết tâm sống:

Đặc tính tâm lý của lứa tuổi náy là không thích người khác áp đặt một lối sống cho mình. Vì thế Giáo lý viên làm thế nào để tự các em tìm ra một quyết tâm sống từ bài học Giáo lý.

Để làm điều này, Giáo lý viên sẽ cho các em thảo luận với nhau theo tổ hoặc thảo luận chung cả lớp do Giáo lý viên điều khiển. Câu hỏi thảo luận để tìm ra một quyết tâm được ghi ở các sách Giáo lý Kinh Thánh 1, 2, 3, trang 4 phần bài học tâm linh. Tuỳ bài học Giáo lý, chúng ta có thể dùng cả 3 câu hỏi sau đây hay chỉ dùng một câu hỏi thứ 3:

 Bài học Giáo lý hôm nay giúp ta biết gì về Thiên Chúa và tình thương của Ngài ?

‚ Có gương tốt nào nên theo ? Gương xấu nào cần tránh?

ƒ Qua bài Giáo lý này, Thiên Chúa muốn dậy riêng tôi điều gì? Chúa muốn tôi sống như thế nào? Đâu là quyết tâm sống của tôi  trong tuần này?

 

Đề nghị :

* Ở lớp Kinh Thánh 1 : Nên thảo luận theo lớp và Giáo lý viên điều khiển.

* Ở các lớp Kinh Thánh 2 và 3 : Có thể thảo luận theo tổ.

3. Quyết tâm sống phải cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh sống của các em.

Từ một bài Giáo lý, chúng ta có thể rút ra được nhiều điều thực hành. Chúng ta chỉ chọn một điều phù hợp với hoàn cảnh sống của các em. Chúng ta hãy giúp các em biết đừng bao giờ đưa ra một quyết tâm sống mà các em không thể làm được. Chẳng hạn : Mỗi tuần tôi sẽ giúp người nghèo vài trăm ngàn hay mỗi tuần tôi sẽ đi lễ đủ 7 ngày, trong khi các em ở xa nhà thờ hàng chục cây số.

Vì thế, khi hướng dẫn thảo luận, Giáo lý viên nên gợi ý cho các em cách khéo léo một quyết tâm sống cụ thể, mà mình cảm thấy các em cần phải sống. Giáo lý viên phải thật khéo léo để cho các em thấy do chính các em đưa ra quyết tâm đó chứ không phải là Giáo lý viên.

4. Giáo lý viên giúp các em xét lại việc sống Lời Chúa

a. Nhắc nhở điều quyết tâm :

Vào cuối giờ Giáo lý trong lời cầu nguyện kết thúc, Giáo lý viên nhắc lại điều đã quyết tâm qua lời cầu xin Chúa  giúp các em thực hành điều quyếât tâm.

b. Xét lại việc sống điều quyết tâm :

Vào giờ học Giáo lý tuần tới, Giáo lý viên hãy giúp các em xét lại việc sống quyết tâm này trước khi học bài mới.

 

- BÀI TẬP :  Chọn một bài Giáo lý khối Kinh Thánh và rút ra một quyết tâm sống phù hợp qua việc thảo luận các câu hỏi trong phần bài học tâm linh.