MỤC II

 

BÀI HỌC NHÂN BẢN

Dậy Men Tin Mừng

 

 

CHƯƠNG XI

NỘI DUNG

CỦA CÁC BÀI HỌC NHÂN BẢN

KHỐI KINH THÁNH

 

Trong chương trình Giáo lý khối Kinh Thánh, có 19 bài học nhân bản : Dậy men Tin Mừng, được chia đều trong 3 năm : Kinh Thánh 1, 2 và 3. Đây là nhữg bài tổng hợp về nhân bản Kitôâ giáo. Những bài này được lồng trong lịch sử cứu độ như những bước áp dụng vào đời sống bản thân, gia đình và xã hội.

Để có thể giảng dạy các bài “Dậy Men Tin Mừng”Giáo lý viên cần nắm nội dung các bài học này.

I. NỘI DUNG :

19 bài “Dậy men Tin Mừng” được rải đều suốt 3 năm:

- Năm 1 : Sách Giáo lý Kinh Thánh 1 : 6 bài.

- Năm 2 : Sách Giáo lý Kinh Thánh 2 : 6 bài

- Năm 3 : Sách Giáo lý Kinh Thánh 3 : 7 bài

Nội dung và cách phân bố như sau :

1.  Năm 1 : Cựu Ước :

Chương trình tình thương của Thiên Chúa. Ý tưởng then chốt của 6 bài “Dậy men Tin Mừng”của năm Kinh Thánh 1 là sống lòng biết ơn (nghĩa). Trước hết là biết ơn Thiên Chúa và sống lòng biết ơn đó nơi bản thân, gia đình, trường học và với mọi người. Nội dung cụ thể của “Dậy men Tin Mừng” được liên kết với nội dung bài học Cựu Ước đứng trước.

 

Bài học Cựu Ước

Dậy Men Tin Mừng

- Thiên Chúa sáng tạo (bài 5)

1. Lòng biết ơn (bài 6)

- Loài người đã không vâng phục Thiên Chúa (bài 9)

2. Vươn lên mỗi ngày
(bài 10)

- Giao ước Sinai (bài 14)

3. Sống có kỷ luật bài (15)

- Thiên Chúa huấn luyện dân Ngài trong thời gian lưu đầy (bài 20)

4. Sống tốt với mọi người   (bài 21)

- Thờ phượng Thiên Chúa hết lòng (bài 25)

5. Xây dựng bầu khí gia đình (bài 26)

- Các quan hệ xã hội (bài 29)

6. Dưới mái trường thân yêu (bài 30)

2.  Năm 2 : Chúa Kitôâ và các nhân đức.

Ý tưởng then chốt của 6 bài “Dậây Men Tin Mừng”năm Kinh Thánh 2 là lòng quảng đại: “Sống mỗi ngày thật đẹp như Chúa Giêsu đã sống”, áp dụng vào môi trường các em đang sống : hàng xóm, bạn bè, quốc gia dân tộc. Mục đích giúp các em sống có tình yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương.

Gương Chúa Giêsu

Dậy Men Tin Mừng

- Chúa Giêsu ở Nazareth “Sống mỗi ngày thật đẹp” (bài 5)

7. Sống tốt với hàng xóm láng giềng (bài 6)

- Lạy Cha chúng con ở trên trời
(bài 9)

8. Con có một tổ quốc
(bài 10)

- Sáng suốt nhận định (bài 14)

9. Học để phục vụ hữu hiệu (bài 16)

- Đức Giêsu chết để chiến thắng đau khổ và sự chết (bài 19)

10. Quảng đại quên mình vì ích chung (bài 20)

- Những người bạn của Chúa Giêsu  (bài 23)

11. Tình bạn
(bài 24)

- Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các Tông đồ (bài 28)

12. Xây dựng một xã hội tốt (bài 29)

3.  Năm 3: Hội Thánh

Ý tưởng then chốt của 7 bài “Dậy Men Tin Mừng”năm Kinh Thánh 3 là tham dự vào sứ mạng của Hội Thánh : sống chứng nhân (làm tông đồ hay làm dậy men Tin Mừng nơi mình đang sống).

 

Bài học về Hội Thánh

Dậy men Tin Mừng

- Thuộc về Hội Thánh
(bài 4- 5)

13. Niềm vui làm con Thiên Chúa  (bài 6)

- Các bí tích khai tâm Kitôâ giáo (bài 10)

14. Chúa gọi tôi đi tới (bài 11)

- Các bí tích xây dựng cộng đoàn (bài 13)

15. Thánh thiện là trong sạch (bài 14)

- Dân mới của Thiên Chúa trong lịch sử (bài 15- 17)

16. Dậy men Tin Mừng cho bạn bè (bài 18)

- Những đáng tiếc của thế kỷ XII, XIII
(bài 20- 22)

17. Kính trọng lòng tin của người khác (bài 24)

- Công đồng và phong trào đại kết (bài 27)

18. Xin cho họ được nên một (bài 28)

- Những bài học lịch sử (bài 29- 30)

19. Trong cộng đồng nhân loại (bài 31)

 

LƯU Ý :

 Bài “Dậy men Tin Mừng” thường là hệ quả của những bài trước đó.

·        Trong hai năm đầu Kinh Thánh 1 và 2 : Bài “Dậy men Tin Mừng”  liên hệ tới những bài đứng trước nó.

·        Trong năm thứ 3 : Bài “Dậy men Tin Mừng” liên hệ tới bài đứng trước nó hoặc một loạt bài đứng trước nó.

‚ Do đó, để giúp các em dễ thảo luận và hiểu bài, chúng ta nên nhắc lại ý chính của bài hay những bài đứng trước bài “Dậy men Tin Mừng” đó.

ƒ Hãy nhớ ý tưởng then chốt của các bài “Dậy men Tin Mừng” để dễ giảng dạy :

Năm 1 :  Sống lòng biết ơn (nghĩa).

Năm 2 : Lòng quảng đại : “Sống mỗi ngày thật đẹp như Chúa Giêsu đã sống”.

Năm 3:  Sống chứng nhân:(làm tông đồ nơi mình đang sống).