Lời ngỏ :

“Mẹ Hội Thánh tha thiết ước mong toàn thể tín hữu được hướng dẫn tham dự các việc cử hành phụng vụ cách trọn vẹn, ý thức và linh động. Chính bản tính Phụng vụ đòi hỏi phải tham dự như thế. Lại nữa, nhờ phép Thánh Tẩy, việc tham dự Phụng vụ trở thành quyền lợi và bổn phận của dân Kitô giáo ‘là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa’ (2Pr 2,9)” (PV 14)

Giáo lý thiếu nhi nằm trong tiến trình khai tâm Kitô giáo, dù rằng các em đã được Rửa Tội từ bé nhưng chỉ hòan tất khi các em được Thêm Sức và kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là ‘nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu’ (GH 11), là trung tâm điểm của Phụng Vụ vì cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, mầu nhiệm Chúa Kitô hòan tất công trình cứu độ chúng ta (GLHTCG 1068). Vì thế các em cần được hướng dẫn kỹ lưỡng về các bí tích mà các em đã hoặc sắp lãnh nhận để tham dự Phụng vụ cách ‘trọn vẹn, ý thức và linh động’, và ‘qua cuộc sống biểu lộ cho người khác thấy mầu nhiệm Chúa Kitô và bản tính đích thực của Hội Thánh chân chính’ (PV 2).

Muốn được như vậy, bản thân các Giáo lý viên cần hiểu và sống các bí tích ấy trong các cử hành Phụng Vụ trước khi hướng dẫn cho các em. Trong chiều hướng ấy, giáo trình này vừa muốn trình bày các cử hành Phụng vụ của Hội Thánh, vừa đào sâu ý nghĩa thánh lễ và các bí tích do Chúa Kitô thiết lập, để giảng dạy giáo lý trong tiến trình khai tâm Kitô giáo cho các em thiếu nhi .

“Mọi họat động của Hội Thánh đều hướng tới tột đỉnh là Phụng vụ; đồng thời, mọi năng lực của Hội Thánh đều phát xuất từ Phụng vụ. Do đó, Phụng vụ là nguồn đặc biệt của Huấn giáo. Huấn giáo phải liên kết chặt chẽ với mọi họat động Phụng vụ và Bí tích (GLHTCG 1074).

 

BAN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN ĐÀLẠT

2007